Maľby pod Radhoštěm

15.aug 2013
Riaditeľ kovačickej obrazárne v družnom rozhovore s riaditeľom festivalu

Riaditeľ kovačickej obrazárne v družnom rozhovore s riaditeľom festivalu

„Obec Slovákov v Českej republike, Občianske združenie Jánošíkov dukát, Folklórne združenie Púčik, Folklórne združenie ČR a Svetové združenie Slovákov v zahraničí zorganizovali jubilejný Jánošíkov dukát na výbornú. Od organizátorov sa máme čo učiť – klobúk dolu,“ boli prvé vety Pavla Babku, riaditeľa Galérie Babka, po príchode z 15. Medzinárodného festivalu slovenského folklóru v Českej republike.

Vo Valašskom múzeu v prírode v Rožňově pod Radhoštěm prebieha od 2. do 31. augusta vo výstavných priestoroch Sušák výstava 37 diel zo zbierky Galérie Babka pod názvom Slovenské insitné umenie zo Srbska. O Kovačici a obrazárni sa na slávnostnom otvorení zmienili i Peter Lipták z Obce Slovákov v ČR, Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, a na pastierskych hudobných nástrojoch hral Drahoš Daloš.

Záber z vernisáže: (zľava) Skalský, Žolnaj, Lipták a Babka

Záber z vernisáže: (zľava) Skalský, Žolnaj, Lipták a Babka

„Mestečko Kovačica v srbskej Vojvodine vzniklo pred viac ako dvesto rokmi ako osada slovenských prisťahovalcov na Dolnú zem. Vo svete je preslávené insitným umením, ktoré nájdeme v mnohých svetových galériách. Obrazy kovačických maliarov sú výsostne pravdivé, naplnené krásou a láskou. Často znázorňujú život a prácu roľníkov, radosti aj starosti jednoduchých ľudí. Pri pohľade na ne sa človeku chce spievať. Aj to je dôvod, prečo sú vystavené ako súčasť Medzinárodného festivalu slovenského folklóru Jánošíkov dukát,“ prízvukoval P. Lipták.

Predseda SZSZ V. Skalský zdôraznil, že sa od svojho založenia v roku 1991 zúčastnila až na niekoľkých výstavách EXPO v Seville, Lisabone, Hanovere, japonskom Aici, expozície mala i v Interamerickej banke vo Washingtone, Európskej banke pre obnovu a rozvoj v Londýne, v sídle Európskej komisie v Bruseli, Metropolitnom múzeu v Tokiu, sídle UNICEF v Ženeve a UNESCO v Paríži. Skalský vyzdvihol, že sa v nádhernom prostredí Dreveného mestečka na Morave môžu teraz predstaviť svojimi prácami títo výtvarníci aj početným návštevníkom prestížneho festivalu.

Návštevníci na slávnostnom otvorení

Návštevníci na slávnostnom otvorení

Na slávnostnom otvorení výstavy sa okrem P. Babku zúčastnili i maliar Ján Žolnaj s manželkou Alžbetou. Babka a Žolnaj nielen počas vernisáže početným účastníkom, turistom, médiám a hostiteľom vysvetľovali fenomén kovačickej insity. Nechýbal okrem iných vzácnych hostí ani Vlastimil Fabišík, riaditeľ festivalu.

V rámci ďalšieho sprievodného podujatia hudobno-tanečného festivalu bola vo Valašskom múzeu v prírode prezentácia CD kalendára na rok 2014 s reprodukciami pastelov J. Žolnaja. Kalendár vydala Galéria Babka z Kovačice a dostal ho do daru každý účastník jubilejného Jánošíkovho dukátu. Úvodné slová ku kalendáru napísali dve Kovačičanky – Kataríny Stanové, matka a dcéra. Žolnaj sa inšpiroval zbierkou slovenských ľudových piesní a nakreslil dvanásť pastelov: Z Kovačice do Padiny, Z padinského kostolíka, Aký že ma, Bože, ten žiaľ predišiel, Anička, dušička, Išla Marína… K tomu sa maliar počas troch „dukátových dní“ zúčastnil v tradičnej akcii Ľudové remeslá a ich majstri.

Pri jednej príležitosti riaditeľ festivalu V. Fabišík napísal, že sa na Jánošíkovom dukáte stretávajú každoročne „skalní“, ale vždy prídu aj takí, čo sa skalnými stanú opäť o rok. Podľa slov menšej výpravy z Kovačice tento festival si za štyri dni ich pobytu na Morave získal verných fanúšikov. Skvelou organizáciou a dobrosrdečnosťou hostiteľov.

J. Špringeľ

Fotografie: z archívov Valašského múzea a V. Fabišíka

Vystúpenie Drahoša Daloša

Vystúpenie Drahoša Daloša

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs