Máme k sebe blízko

23.okt 2013

Máme k sebe blízko

Nikola Krivokuća, Anna Tomanová-Makanová a Dušan Čaplovič (zľava) odhalili pamätnú tabuľu na lalitskom Dome kultúry

Nikola Krivokuća, Anna Tomanová-Makanová a Dušan Čaplovič (zľava) odhalili pamätnú tabuľu na lalitskom Dome kultúry

MINISTER ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR DUŠAN ČAPLOVIČ MEDZI VOJVODINSKÝMI SLOVÁKMI

Možno povedať, že ide o tradičnú záležitosť, keď pri oficiálnych návštevách vysokých štátnych predstaviteľov Slovenskej republiky u nás slovenskí politici sa takmer spravidla zastavia aj v našich slovenských prostrediach. Na túto tradíciu nezanevrel ani slovenský minister školstva Dušan Čaplovič, keď v dňoch 20. až 22. októbra navštívil nielen Belehrad a Nový Sad, ale aj Laliť, Selenču, Starú Pazovu, Dobanovce, Jánošík, Padinu, Kovačicu a Báčsky Petrovec.

Prvú zastávku počas trojdňovej návštevy Vojvodiny a Srbska minister Čaplovič mal 20. októbra 2013 v Laliti. Najmenšiu dedinu Odžackej obce slovenský minister navštívil po prvýkrát, a to v sprievode veľvyslanca SR v Belehrade Jána Varšu, konzulky Oľgy Beňovej, vedúceho Oddelenia protokolu Štefana Komjatého a predsedníčky NRSNM a podpredsedníčky Zhromaždenia AP Vojvodiny Anny Tomanovej-Makanovej. Dôvodom návštevy bola prehliadka vykonaných prác na rekonštrukcii Domu kultúry, slovenského evanjelického kostola a školy, ktorú spoločne financovali vláda AP Vojvodiny, Slovenská republika a Obec Odžaci. Pri tej príležitosti na vynovenom priečelí Domu kultúry odhalili pamätnú tabuľu. Na rekonštrukciu kultúrneho stánku v Laliti Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dosiaľ poskytol  9 000 eur, vojvodinská vláda AP Vojvodiny vyčlenila 800 000 dinárov a Odžacká obec 500 000 dinárov.

Hostí predtým na pôde Miestneho spoločenstva prijal dedinský richtár Nikola Krivokuća. Potom nasledovala obchôdzka ZŠ Nestora Žučného, kde sa riaditeľ Vladislav Popović zmienil o podmienkach výučby 75 lalitských žiakov v dvoch rečiach – srbskej a slovenskej. V slovenskom evanjelickom kostole o cirkevnom živote a prebiehajúcej oprave chrámu, ktorú podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sumou 9 000 eur, hostí informoval dozorca Janko Bohuš. Spoločne potom navštívili aj Etno dom, ktorý si v novom priestore zakladajú členky Združenia žien Matkino srdce. V miestnostiach KUS Štefánik predseda spolku Dušan Párnický predstavil spolkovú činnosť a hosťom sa predstavili ochotníci tamojšieho OD Michala Benku Uču, ktorí sa v nedeľu predpoludním vrátili zo zájazdu v slovenskom Trebišove.

Minister Dušan Čaplovič si spolu s riaditeľkou selenčskej školy Svetlanou Zolňanovou pozrel školské kabinety

Minister Dušan Čaplovič si spolu s riaditeľkou selenčskej školy Svetlanou Zolňanovou pozrel školské kabinety

V rámci trojdňovej návštevy minister Čaplovič v nedeľu 20. októbra navštívil aj ZŠ Jána Kollára v Selenči, kde ho chlebom, soľou a piesňou privítali žiaci tejto školy. Pri tejto príležitosti riaditeľka školy Svetlana Zolňanová stručne poinformovala o fungovaní školy a kultúrnom živote v Selenči. Ako opravdivú kuriozitu vyzdvihla fakt, že je minister Čaplovič prvým ministrom, ktorý navštívil ich školu, aj napriek tomu, že vyučovanie v tejto osade prebieha už 245 rokov. V príhovore sa pán Čaplovič zmienil o svojom pôvode a fakte, že vyrastal v rodine, ktorá mala veľmi blízke vzťahy k nášmu štátu, a preto aj on cíti potrebu navštevovať Vojvodinu a ako minister školstva byť oboznámený aj so systémom školstva v našej krajine a pomôcť tam, kde je to možné. Na záver tejto návštevy ministrovi odovzdali obraz akademického maliara Miška Bolfa a spoločne si obzreli kabinety. Riaditeľka Zolňanová ešte raz vyjadrila vďaku za vzácnu návštevu, ako aj vďaku za organizovanie početných škôl v prírode, táborov a iných školení na Slovensku, na ktorých sa zúčastňujú žiaci a členovia selenčskej školy.

Slovenský minister školstva počas návštevy v Starej Pazove

Slovenský minister školstva počas návštevy v Starej Pazove

„Je to niečo výnimočné, keď sa aj mimo hraníc Slovenska pestuje slovenský jazyk a slovenská identita a formuje vzdelanosť, ktorá sa tu spája aj s kresťanskými tradíciami, ktoré sú v tomto regióne veľmi bohaté. Preto mi prislúcha poďakovať sa všetkým, že tu pestujete tradíciu a že uschovávate ľubozvučnú reč slovenskú, pretože materinský jazyk je to najvzácnejšie, čo si môžeme vo svojich srdciach uschovávať. Samozrejme, slovenská národnostná menšina je tu plne organizovaná aj vďaka podpore srbských štátnych orgánov a samosprávy,“ povedal slovenský minister školstva pri pondelkovej návšteve Základnej školy Janka Čmelíka v Starej Pazove. Riaditeľ tamojšej školy Janko Havran prízvukoval, že v Starej Pazove slovenskú školu treba neustále modernizovať, keďže táto škola má silnú konkurenciu, pretože v tomto mestečku pôsobia aj dve srbské školy.

Predtým Čaplovič absolvoval schôdzu s predsedom Obce Stará Pazova Ðorđom Radinovićom, ktorý povedal, že lokálna samospráva pravidelne finančne podporuje slovenskú národnostnú menšinu v oblasti osvety, kultúry a náboženstva. So slovenskou delegáciou sa stretli aj predstavitelia slovenských inštitúcií a združení občanov – Ján Majorský, podpredseda NRSNM, Anna Lepšanovićová, predsedníčka SKUS hrdinu J. Čmelíka, Matej Hadrík, predseda MOMS, a Igor Feldy, evanjelický farár.

Aj Dobanovčania privítali vysokú delegáciu zo Slovenska

Aj Dobanovčania privítali vysokú delegáciu zo Slovenska

Pondelková návšteva pokračovala v Dobanovciach, kde sa vysokí slovenskí štátni predstavitelia zastavili v Slovenskom dome. Ich hostiteľmi boli  Željko Čapeľa, predseda SKUS Šafárik, Stevan Vitíz, predseda dobanovského MOMS, a Miluška Jovićová, predsedníčka Aktívu žien. Na stretnutí sa zúčastnili aj predsedníčka Obce Surčín Vesna Šalovićová a člen Rady MS Dobanovce Slavko Haniševski.

Minister Čaplovič pozorne sleduje program, ktorý pripravili jánošícki žiaci

Minister Čaplovič pozorne sleduje program, ktorý pripravili jánošícki žiaci

Počas svojho pobytu v Srbsku minister pobudol aj v Jánošíku. V Základnej škole T. G. Masaryka vysokú delegáciu uvítala riaditeľka školy Zuzana Halabrínová, predseda Obce Alibunár Dušan Jovanović, predseda a tajomník jánošíckeho MS Milan Kotruc a Janko Tomeček, ako aj farár jánošícky Slađan Daniel Srdić. Riaditeľka Halabrínová zdôraznila, že vďaka o. i. aj finančnej pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za posledné dva roky na škole vynovili strechu a vymenili okná. Počas stretnutia sa hovorilo aj na aktuálne témy, ktoré trápia túto školu, ktorá je jedna z mála v Srbsku, na ktorej sa vyučuje výlučne po slovensky. Ako svojrázny problém riaditeľka tamojšej školy nastolila problém nostrifikácie vysokoškolských diplomov získaných na Slovensku a upozornila na nebezepečenstvo možného zatvárania menšinových škôl, ktoré v dôsledku čoraz menšieho počtu žiakov číha na malé školy, akou je aj jánošícka, v ktorých sa vyučuje v jazykoch národnostných menšín.

Na kovačickom cintoríne

Na kovačickom cintoríne

Delegácia ministra Čaploviča v pondelok navštívila aj Kovačicu a Padinu. V rámci pracovnej cesty sa zastavili najprv na kovačickom cintoríne, kde v spoločnosti predstaviteľov lokálnej samosprávy v čele s predsedom obce Miroslavom Krišanom pán minister položil kvety na hrob svojho starého otca Jána Čaploviča. Pri hrobe kovačického farára, po nábožnej piesni v prednese komorného zboru Skala pod vedením Pavla Tomáša st. vyberanými slovami sa prihovoril aj vznešený pán Pavel Sklenár, senior banátsky a farár kovačického zboru I. Delegácia sa potom presunula do neďalekej Padiny, kde navštívila padinskú základnú školu s cieľom, aby sa zoznámila s podmienkami, v akých pôsobí táto inštitúcia. Po uvítacích slovách riaditeľa školy Ladislava Petroviča a krátkom hudobnom programe minister Čaplovič si obzrel školu, zaujímal sa o stav budovy a zvlášť o kabinet s interaktívnou tabuľou, ktorá je kúpená z prostriedkov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Počas návštevy padinskej základnej školy

Počas návštevy padinskej základnej školy

Petrovič podčiarkol, že padinská škola je škola s najväčším počtom slovenských žiakov nielen vo Vojvodine, ale aj v celom Srbsku, keďže v súčasnosti počíta 570 žiakov. Ďalšou náplňou pracovnej návštevy vysokej delegácie bolo stretnutie s predstaviteľmi rôznych ustanovizní, organizácií a združení v Galérii insitného umenia v Kovačici. Pracovná návšteva ministra Čaploviča Kovačice sa skončila vo večerných hodinách v Turistickom centre Relax, kde sa mu k pracovnej večeri pripojil aj predseda ÚSŽZ Igor Furdík.

Minister školstva SR Dušan Čaplovič spolu s predsedom obce Pavlom Marčokom si sadli do školských lavíc petrovského gymnázia na hodinu slovenčiny

Minister školstva SR Dušan Čaplovič spolu s predsedom obce Pavlom Marčokom si sadli do školských lavíc petrovského gymnázia na hodinu slovenčiny

Návšteva slovenského ministra školstva pokračovala v utorok 22. októbra, keď predpoludním so spolupracovníkmi a predsedom ÚSŽZ Igorom Furdíkom zavítal do Báčskeho Petrovca. V budove obce ich privítal predseda Báčskopetrovskej obce Pavel Marčok a predstavitelia obce. Po kratších rozhovoroch s vedením obce hostia a hostitelia navštívili Gymnázium Jána Kollára, kde ich uvítali riaditeľ Paľo Belička, správca žiackeho domova GJK Ondrej Koroš a profesori tejto stredoškolskej inštitúcie s viac ako 90-ročnou tradíciou. Po obchôdzke budovy gymnázia a žiackeho domova nasledovala návšteva Základnej školy Jána Čajaka. V mene žiakov a kolektívu školy ministra Čaploviča a ďalších hostí v najstaršej základnej škole so slovenskou vyučovacou rečou v Srbsku, ako v príhovore poznamenal, srdečne vítal riaditeľ školy Ján Brna. Brnov príhovor, v ktorom zdôraznil, že najväčším bohatstvom školy nie sú budovy, ale deti, ich vedomosti a učitelia, ktorí im tie vedomosti vštepujú, zanechali na ministra pozitívny dojem. Pobyt v Báčskom Petrovci minister Čaplovič končil návštevou Matice slovenskej v Srbsku. Hostí prijala predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová a podpredsedovia Vladimír Fekete, Pavel Baláž a Michal Baláž.

 

Návštevu sledovali:

J. Pucovský, J. Pániková, K. Verešová,

Ž. Čapeľa, V. Hudec, A. Chalupová, K. Gažová

 

 

 

 

 

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs