Nové poklady v hudobnej klenotnici

23.okt 2013

Nové poklady v hudobnej klenotnici

33. ZLATÝ KĽÚČ V SELENČI

Za pomoc pri rozvoji NRSNM ministrovi Dušanovi Čaplovičovi odovzdali striebornú plaketu NRSNM

Za pomoc pri rozvoji NRSNM ministrovi Dušanovi Čaplovičovi odovzdali striebornú plaketu NRSNM

Odznel ďalší ročník Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč a na ňom trinásť nových skladieb. Plná sieň Domu kultúry v Selenči v nedeľu 20. októbra potvrdila záujem o tento festival nielen Selenčanov, ale aj milovníkov hudby z mnohých ďalších prostredí. Vychutnávať krásu tohto festivalu mohli si aj televízni diváci prostredníctvom priameho prenosu TV Vojvodina.

Festival otvoril minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič. Okrem iného zdôraznil, že festival, ktorý oslavuje kultúru a nadanie, je dôkazom toho, že slovenská národnostná menšina vo Vojvodine žije, a to vďaka vlastným aktivitám a usilovnosti. Pri tejto príležitosti mu predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová odovzdala Striebornú plaketu NRSNM za nezištnú pomoc pri rozvoji rady a za všestrannú spoluprácu. V mene hostiteľov obecenstvo z pódia oslovil i Ognjen Marković, predseda Báčskej obce. Aj v tomto roku festival svojou prítomnosťou podporili predstavitelia Obce Báč, pokrajiny, početných kultúrnych inštitúcií, ako aj Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade.

Keď ide o skladby, ich úpravy podpísal Samuel Kováč ml. a spolu s Ondrejom Pavčokom, Dominikom Turanským a Jurajom Súdim sa podpisujú pod produkciu festivalu. Úpravu textov mala na starosti Milina Florianová. Spevákov sprevádzal orchester pod vedením Samuela Kováča a Ondreja Pavčoka a festival moderovala Adela Obšustová.

Najviac esemesiek získala skladba v prednese Mirka Cerovića

Najviac esemesiek získala skladba v prednese Mirka Cerovića

Autor víťaznej skladby Samuel Kováč

Autor víťaznej skladby Samuel Kováč

Na trojčlennú odbornú komisiu, ktorá pracovala v zložení Tanja Banjanin, Ervin Malina a Milina Sklabinská, najviac zapôsobila skladba Neváhaj autora a textára Samuela Kováča, ktorú zaspievala Marta Gažová. Predseda organizačného výboru Jozef Gašparovský a predsedníčka NRSNM A. Tomanová-Makanová autorovi víťaznej skladby odovzdali plaketu Zlatý kľúč. Víťaznú skladbu autor venoval svojim deťom a „všetkým tínedžerom, ktorí dorastajú a pred ktorými je život“. Druhú cenu získala skladba Kolotoč života skladateľa Jána Zvaru, textárky Anity Jonášovej-Mišićovej v prednese Miroslava Hemelu. Tretiu cenu získala skladba minuloročného víťaza festivalu Jaroslava Glózika Prečo na teba spomínam, ktorý sa podpísal pod hudobnú úpravu, text a interpretáciu. Cenu za interpretáciu si vyspievala Anna Zorňanová. Texty tohtoročných skladieb hodnotila Zdenka Valentová-Belićová a Cenu za text dostala Mária Turanská za pieseň Na dlani.

Diváci pri televíznych obrazovkách a obecenstvo v sieni Domu kultúry sa vyjadrili inak než porota. Prostredníctvom esemesiek najviac hlasov bolo zaslaných skladbe Spomeň si na mňa autora Fera Prokopca (text Aneta Lomenová, interpret Mirko Cerović). Obecenstvo v sieni Domu kultúry najviac hlasovalo za Selenčana Juraja Súdiho, kompletného autora skladby Nech sa deje, čo sa deje.

Obecenstvu sa najviac páčila skladba Juraja Súdiho

Obecenstvu sa najviac páčila skladba Juraja Súdiho

Revuálna časť festivalu bola venovaná tvorbe zaslúžilej umelkyne Kvetoslavy Benkovej. Režisérka a scenáristka revuálnej časti Annamária Boldocká-Grbićová si nezvolila náhodou priblížiť divákom časť z profesionálneho života tejto našej poprednej hudobnej osobnosti. Veď práve v tomto roku sa dovŕšilo 45 rokov od vzniku prvej tanečnej skladby K. Benkovej. Je to skladba Učarovaná a učarovaným hudobným opusom K. Benkovej divákov na Zlatom kľúči viedli speváci Mária Faďošová, Olivera Gabríniová, Ivan Slávik a Sabína Trbarová. Spevákov podporil Komorný zbor Zvony.

Cenu za interpretáciu dostala Anna Zorňanová

Cenu za interpretáciu dostala Anna Zorňanová

Aj v tomto roku festival priniesol rôznorodé skladby, avšak opäť prevládali pomalšie piesne. Možno povedať, že festival Zlatý kľúč predsa smeruje k modernému festivalu. Moderne upravené javisko, avíza skladieb spevákov, avšak stále tam chýba žánrová rôznorodosť, ktorá by vo väčšej miere oslovila mladých divákov a poslucháčov. Neosloví každého iba balada a skladba pripomínajúca nejaké zašlé časy, ale aj moderná, rocková a najmä živšia hudba.

J. Pániková

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs