Transparentnosť a inklúzia

22.okt 2013

Transparentnosť a inklúzia

43drdjsnosdob_jpgJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: SRĐAN MAJSTOROVIĆ, ZÁSTUPCA RIADITEĽA KANCELÁRIE PRE EURÓPSKE INTEGRÁCIE

– Na ktorých princípoch budete trvať pri nadchádzajúcich prístupových rokovaniach Srbska s predstaviteľmi Európskej únie?

– Pôjde najmä o dve zásady. Prvou je zásada transparentnosti, keďže len dobre informovaní občania a dobre informované rozličné segmenty spoločnosti môžu zabezpečiť plnú legitimitu európskej ceste Srbska. Okrem toho trváme aj na druhom princípe: na inklúzii, čiže zapájaní sa do tohto procesu všetkých zainteresovaných činiteľov. To znamená aj nevyhnutnosť účinkovania predstaviteľov hospodárstva v samotnom procese definovania pozícií  rokovaní predstaviteľov Srbska, samozrejme, keď tomu príde čas. Je to stanovené aj príslušnými pravidlami, týkajúcimi sa vzniku jednotlivých  pracovných skupín, ktoré budú účinkovať v budúcich rokovaniach o jednotlivých kapitolách. Ide skutočne o nutnosť pozývať všetkých zainteresovaných aktérov na konzultácie, kde budú mať možnosť prezentovať vlastné náhľady a návrhy.

                                                               Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs