Mapa Obce Báčsky Petrovec

15.aug 2013
Detail z nového vydania Mapy Obce Báčsky Petrovec

Detail z nového vydania Mapy Obce Báčsky Petrovec

Podnik Oglasnik majiteľa Vladimíra Zabunova z Báčskeho Petrovca už takmer dve desaťročia pravidelne vydáva špecializované noviny Poljoprivredni oglasnik. Okrem toho neraz sa odvážil vykročiť aj v iných smeroch a zveľadiť svoje podnikanie. Tak vzniklo elektronické vydanie novín, ktoré poľnohospodári a záujemcovia o predaj a kúpu navštevujú na stránke www.poljooglasnik.rs.

V rámci podniku Oglasnik vznikli aj stovky vizitiek, nástenných a vreckových kalendárov, pútačov, ako aj pohľadníc Petrovca a nemalý počet máp obcí a osád. V ústrety tohtoročným Slovenským národným slávnostiam Oglasnik vydal aj šieste vydanie Mapy Obce Báčsky Petrovec s vročením roku 2013 vo veľkom nástennom formáte. Už v roku 2003, keď vyšla prvá mapa Báčskopetrovskej obce, Vladimír sa rozhodol vydávať tento druh kartografického materiálu každý druhý rok. Od svojho úmyslu neodstúpil, a tak vzniklo aj toto nové vydanie máp sídlisk Báčskopetrovskej obce, kde si záujemcovia nájdu precízne vyznačené osady Petrovec, Kulpín, Hložany a Maglić a pomenovanie jednotlivých ulíc. Na mape sú označené aj markantné lokality, významné ustanovizne a podniky, ktoré tu pôsobia. Práve tieto hospodárske podniky a ustanovizne sú predstavené aj v tvare vizitiek. Novinkou tohto vydania je, že sa okrem úradných názvov ulíc a častí dediny v Petrovci uvádzajú aj tradičné pomenovania, ktoré Petrovčania dlhý rad rokov bežne používajú.

Vypozorovali sme, že mnohí návštevníci tohtoročných SNS sa s mapou v ruke ľahšie vynachádzali v pokrútených petrovských uličkách.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs