Workshop pre mládež v Bratislave

15.aug 2013

V organizácii Spoločnosti pre edukáciu a kultúru v Nadlaku a Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku sa v dňoch 8. – 11. augusta v Bratislave uskutočnil medzinárodný workshop pre slovenskú mládež na Dolnej zemi. Témou podujatia bola implikácia mládeže do života komunity a kultúrne podujatia Slovákov žijúcich v zahraničí.

Nové poznatky, známosti a priateľstvá

Nové poznatky, známosti a priateľstvá

Prezentácie a prednášky prebiehali v priestoroch Slovenskej zdravotníckej univerzity a účastníci mali príležitosť zoznámiť sa  s programom a prácou Slovenského národného strediska pre ľudské práva, čo predovšetkým zaujalo mládežníkov zo Srbska, ktorí sa aktívne zúčastnili v diskusii. Teda účastníci tu prezentovali svoju lokálnu a miestnu komunitu, sprítomnili špecifické činnosti, ktoré mládež realizuje v ich regióne, ale  organizátori im pripravili aj výlety a návštevy známych bratislavských pamiatok. Navštívili Bratislavský hrad a Staré mesto, boli v Národnej rade Slovenskej republiky, zabezpečenú mali plavbu loďou na Devín spojenú so spomienkou na vierozvestcov Cyrila a Metoda. Najpodstatnejšie je predsa, že účastníci tohtoročného workshopu bližšie spoznali tradíciu a rozvoj Slovenskej republiky a Slovákom na Slovensku priblížili zvyky, obyčaje a kultúru svojich štátov: Rumunska, Maďarska a Srbska. Zo Srbska boli účastníci zo Selenče, Starej Pazovy, z Báčskeho Petrovca a Pivnice.

Podujatie finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave a sčasti i Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Na konci sústredenia sa všetky skupiny poďakovali organizátorom, stretnutie sa skončilo v dobrej nálade a účastníci sa rozlúčili bohatší o nové informácie a kamarátstva.

A. Rojková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs