Ministerstvo financií vo fiškálnom riadení: jasný mandát, právomoci a kapacity

13.jún 2016

Ministerstvo financií vo fiškálnom riadení: jasný mandát, právomoci a kapacity

Workshop bol určený moldavským ekonómom

Workshop bol určený moldavským ekonómom

V moldavskom Kišiňove sa pred pár týždňami uskutočnil workshop na tému Fiškálne riadenie a úloha fiškálnych rád pre moldavských ekonómov. Na workshope boli prezentované skúsenosti (relevantné pre Moldavsko) z fiškálnej správy a fungovania fiškálnych rád vo vybraných európskych krajinách – vrátane Slovenska a Srbska.

V dňoch od 25. do 27. mája Ministerstvo financií (MF) Moldavskej republiky usporiadalo workshop o fiškálnom riadení a fungovaní fiškálnych rád ako jednu z plánovaných aktivít, čím napomáha expertom vo svojej krajine – poučiť sa zo skúseností krajín, ktoré sú vo svojich fiškálnych riadeniach o pár krokov vpredu. Moldavsko má od tohto roku totiž nový fiškálny rámec, ustanovený v Zákone č. 181 o verejných financiách a fiškálnej zodpovednosti, a teda veľa výziev pred sebou. Vzdelávacieho podujatia sa zúčastnili pracovníci kľúčových útvarov moldavského Ministerstva financií, ako aj zástupcovia mimovládnych organizácií, pôsobiacich v oblasti správy verejných financií.

 

Na workshope boli aj srbskí experti

Na workshope boli aj srbskí experti

Odprezentovaná reforma verejných financií v Srbsku

Na stretnutí boli prezentované skúsenosti z fiškálnej správy v štyroch európskych krajinách. V prvý deň workshopu prezentovali svoju skúsenosť ekonómovia zo Srbska.

Mladen Lazić vedie skupinu, ktorá sa na srbskom MF venuje programovaniu projektov, financovaných zo zdrojov EÚ. Ako člen tímu, zodpovedného za prípravu, implementáciu, úpravy aj monitoring programu reformy verejných financií pre roky 2016-2020, na workshope v Kišiňove hovoril svojim zahraničným kolegom práve o tejto výzve.

V prezentácii ho doplnil ďalší srbský kolega – ekonóm Nikola Altiparmakov, ktorý má bohaté skúsenosti zo súkromného aj verejného sektora. Je členom Fiškálnej rady v Srbsku a pripravuje pre vládu reporty, týkajúce sa fiškálnej stratégie, ročného rozpočtovania, ako aj zákonov, týkajúcich sa fiškálnej správy.

 

Odprezentovaná bola aj slovenská skúsenosť

Odprezentovaná bola aj slovenská skúsenosť

Slovenský expert o reformách na Slovensku a v Moldavsku

Okrem Litvy, Švédska, Srbska, bolo na 3-dňovom moldavskom workshope pre ekonómov z vládneho aj mimovládneho sektora odprezentované aj Slovensko. Aktívne tam vystúpil riaditeľ Odboru rozpočtu verejnej správy Ministerstva financií SR, Alexander Cirák, ktorý má na starosti aj koordináciu a komunikáciu MF SR s EK, MMF a OECD v oblasti fiškálnych tém. Ako rečník sa workshopu zúčastnil s podporou programu Verejné financie pre rozvoj (financovaného MF SR a implementovaného UNDP).

Podľa zástupkyne MF MR Viorice Neclea bolo „vystúpenie pána Ciraka veľkým prínosom, vysoko ceneným účastníkmi workshopu. Teraz musí Moldavsko vypracovať vlastnú analýzu, pričom reformný proces musí byť navrhnutý starostlivo, s ohľadom na miestne podmienky a kapacitu. Tento proces musí byť vykonávaný postupne, pričom treba poukázať na význam ministerstva financií vo fiškálnom riadení – s jasným mandátom, právomocou a zodpovedajúcimi kapacitami – navrhovať, implementovať a monitorovať fiškálnu politiku, rovnako ako efektívne riadiť strednodobé a ročné rozpočtové postupy“.

Božena M. Baluchová

Foto: MF MR

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs