Môj rozprávkový hrdina z Knižnice Štefana Homolu

9.jún 2017

Môj rozprávkový hrdina z Knižnice Štefana Homolu

Knižnica Štefana Homolu pokračuje v každoročnom súbehu o najlepšie detské práce. Tak aj tohto roku vypísala súbeh o najlepšie žiacke literárne a výtvarné práce na viacero tém, z ktorých si deti mohli zvoliť tú, ktoré im je najbližšia: Kniha, s ktorou som vyrastal/a, Môj obľúbený (rozprávkový) hrdina, Čo sa skrýva za dverami knižnice. Súťaž bola otvorená do 30. marca.

Výstava obrazov

Vyhodnotenie súbehu bolo včera predvečerom v knižničnej čitárni. Prítomné deti, ich rodičov a pedagógov privítala riaditeľka knižnice Jarmila Stojimirovićová. „Hlavnou myšlienkou súťaže je poskytnúť priestor deťom na vyjadrenie. Prišlo vyše 200 zaujímavých literárnych a výtvarných prác. Do súťaže sa zapojili deti z PU Včielka z Petrovca a Maglića, zo základných škôl v Kulpíne, Pivnici, Kysáči, Hložanoch a v Petrovci, ale aj z Čadce, Pružiny, Senca, Plavnice a Skalitého, – ozrejmila riaditeľka knižnice.

Literárne práce, ktorých bolo neporovnateľne menej ako prác výtvarných, posudzovali pracovníčky knižnice, a výtvarné práce hodnotili učiteľky výtvarnej kultúry na petrovskej základnej škole Daniela TriaškováElena Lončarová.

Po príhovore posudzovateľov nasledovali aj hudobné body, ktoré spoločne predviedli mladá speváčka Iveta Kováčová so svojim otcom Samuelom Kováčom v gitarovom sprievode.

Naposledy vyhlásili aj tých najúspešnejších žiakov a odovzdali im priliehavé darčeky.

Ocenení žiaci a škôlkari

Prvú cenu pre svoju literárnu prácu v kategórii žiakov vyšších ročníkov získala Iveta Kaňová (Petrovec), druhú cenu Lea Herčeková (Pivnica) a tretiu cenu Marcela Gániová (Kovačica).

Pri nižších ročníkoch najlepší bol Tomáš Kámaň (Pivnica), druhá bola Tatiana Filipovićová a tretí bol Peter Pavčok, obaja z Petrovca.

Čestné uznanie odovzdali aj Tiane Cibulovej z Pivnice, Sáre Andrášikovej a Dávidovi Peterskému, obom z Petrovca.

Keď ide o výtvarné práce laureátkou súťaže v kategórii žiakov vyšších ročníkov ZŠ sa stala Mila Privizerová (Kysáč). Odruhé miesto sa rozdelili Emília Gániová (Petrovec) a Štefan Čobrda (Pivnica). Tretiu cenu si rovnoprávne rozdelili Nikola Drača (Kulpín) a Nina Marčoková (Kysáč).

V kategórii žiakov nižších ročníkov ZŠ najviac zapôsobila spoločná práca Tary Stracinskej a Abigail Elijášovej (Petrovec). Druhú cenu získala Naďa Mareková (Pivnica). Tretia cena sa dostala do rúk Nataše Galambošovej (Hložany).

V kategórii najmladších, teda škôlkarov, najkrajšiu prácu nakreslil Vladimir Valtner (Maglić), Maša Lončarová (Petrovec) a Milana Đurićová (Maglić).

Okrem toho, v rámci podujatia udelili aj ďalšie špecializované ceny. Cenu poroty získala Ľudmila Zorianová (Kysáč), cenu riaditeľky KŠH Viliam Spevák (Petrovec) a Zuzana Frohlichová  (Plavnica, Slovensko).

Odmenení žiaci nižších a vyšších ročníkov ZŠ predtým ako si ceny prebrali pre svoje literárne zručnosti, zoskupeným prečítali svoje literárne práce na zvolené témy.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs