NA ZO KOVAČICA: Annu Barcovú-Žolnajovú zvolili za úradujúcu riaditeľku GIU

9.jún 2017

NA ZO KOVAČICA:  Annu Barcovú-Žolnajovú zvolili za úradujúcu riaditeľku GIU

Výborníci Zhromaždenia obce Kovačica na 10. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo včera 8. júna v zasadacej sieni obecnej správy, po schválení doplneného rokovacieho programu a zápisnice z uplynulého zasadnutia ZO Kovačica, väčšinou hlasov schválili všetky 23 body rokovacieho programu.

Momentka zo včerajšieho zasadnutia

Po zdôvodnení Alžbety Markovej, vedúcej oddelenia pre financie, rozpočet a lokálnu daňovú administráciu, Zhromaždenie dalo zelenú prvým trom bodom rokovacieho programu: Návrhu Rozhodnutia o záverečnom účte rozpočtu Obce Kovačica za 2016 rok, Správe o vykonaní Rozhodnutia o rozpočte Obce Kovačica za 2016 rok, ako i Správe o vykonanej revízii konsolidovaných finančných správ záverečného účtu  rozpočtu Obce Kovačica za 2016 rok.

Na tejto schôdzi, po zdôvodnení Roberta Mitevského, náčelníka Obecnej správy, schválili aj Rozhodnutie o Obecnej správe, tiež schválili návrh Rozhodnutia o určení príslušného orgánu pre schválenie výročného programu ochrany, udržiavania a používania poľnohospodárskej pôdy v štátnom vlastníctve na území obce Kovačica.

Výborníci takisto dali zelenú začiatočnej likvidačnej Správe VP Direkcii pre výstavbu obce Kovačica, Kovačica v likvidácii, ako i Správam o práci a finančným správam domov kultúry za rok 2016 – 3. októbra v Kovačici, Michala Babinku v Padine, Vladimíra M. Fijata v Samoši, Jožefa Atilu v Debeľači, Mitu Živkova Lalu v Crepaji, Doina v Uzdine, Obecnej knižnici v Kovačici, Kultúrnej inštitúcii celoštátneho významu Mihajla Pupina v Idvore, Turistickej organizácii obce Kovačica, Stredisku pre sociálnu prácu Kovačica a Červenému krížu Kovačica za 2016 rok.

V pokračovaní zasadnutia zvolili úradujúcu riaditeľku Galérie insitného umenia v Kovačici. Namiesto doterajšej riaditeľky Márie Raspirovej, funkciu úradujúcej riaditeľky zverili Anne Barcovej-Žolnajovej z Kovačice. Jelenu Trajkovićovú zvolili za riaditeľku Domu kultúry v Samoši.

Na návrh komisie pre kádrové a administratívne otázky, pracovné vzťahy, spoločenské uznania a vyznamenania, výborníci dali zelenú aj novému predsedovi v dozornej rade DK Michala Babinku v Padine, ktorým sa stal Michal Kováč. Funkciu predsedu DR Strediska pre sociálnu prácu v Kovačici prebral Ján Hudec a vedúcim v dozornej rade DK Vladimíra M. Fijata v Samoši sa stal Sava Markov, kým sa novými členkami DR stali Anđelka Markovová a Jelena Lukićová.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs