Na obzore zmeškaný zákon?

25.feb 2015

Na obzore zmeškaný zákon?

Pokrajinský tajomník Zoran Radoman

Pokrajinský tajomník Zoran Radoman

POKRAJINSKÁ VLÁDA SPRESNILA NÁVRH ZÁKONA O FINANCOVANÍ VOJVODINY

Na poslednom zasadnutí vlády Vojvodiny spresnili Návrh zákona o financovaní AP Vojvodiny. Podľa slov pokrajinského tajomníka pre financie Zorana Radomana pokrajinská vláda jednohlasne schválila tento návrh.

„Ďalším krokom je odovzdanie návrhu Zhromaždeniu Vojvodiny a očakávam, že predseda Zhromaždenia István Pásztor spolu s poslaneckými skupinami zváži tento návrh a zladí tak, aby bol prijateľný pre pokrajinské Zhromaždenie a v tom zmysle prijateľný aj pre Národné zhromaždenie,“ povedal tajomník Zoran Radoman.

Novinkou v návrhu zákona je založenie Daňovej správy pre Vojvodinu, ktorá by bola formovaná ako časť daňového systému Srbska a pôsobila by v súlade s normami, predpismi a zákonmi republiky a plánmi Ministerstva financií a Daňovej správy Srbska.

Na konferencii pre médiá tajomník pre financie pripomenul, že lehota o schválení zákona o financovaní AP Vojvodiny vypršala ešte 31. decembra 2008. „Zhromaždenie Vojvodiny schválilo Deklaráciu o ochrane ústavných a zákonných práv Vojvodiny a koncom roku 2013 aj Platformu o základoch vypracovania zákona o financovaní AP Vojvodiny. Ministerstvo financií formovalo dve pracovné skupiny, ktoré sa ohľadom vypracovania zákona neposunuli ani o krok. Týmto zákonom sa regulujú a zabezpečujú prostriedky na financovanie príslušností AP Vojvodiny. Pripomínam, že zákonná povinnosť schváliť tento zákon vychádza z ústavy, v ktorej sa uvádza, že rozpočet pokrajiny má vynášať najmenej 7 % v porovnaní s republikovým rozpočtom, ako aj to, že tri sedminy budú využívané na kapitálne vklady v pokrajine,“ povedal.

V návrhu formovali kategóriu príjmov, ktoré predstavujú všetky príjmy zúčtované od daňových poplatníkov a rozpočtových užívateľov na území Vojvodiny. Do kategórie príjmov nepatrí 70 % príjmov z DPH, 70 % príjmov zo spotrebnej dane, príjmy z povinného sociálneho poistenia, príjmy z rozpočtov územných samosprávnych celkov, daň z medzinárodného obchodu a transakcií a poplatkov za využívanie medzinárodných ciest.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs