Zachovať bohatstvo jazykového Babylonu

26.feb 2015

Zachovať bohatstvo jazykového Babylonu

Eduard Kukan v spoločnosti maliarky Zuzany Jarmockej

Eduard Kukan v spoločnosti maliarky Zuzany Jarmockej

Oslava Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorý vyhlásil UNESCO, sa v aktuálnom roku usporiadala v Galérii Babka v Kovačici v sobotu 21. februára, kde bol príležitostný program.

Za prítomnosti mnohopočetných návštevníkov Babkovej obrazárne, tak z našej krajiny, ako aj zo zahraničia, otvorili výstavu omaľovaných tekvíc pod názvom Panónske miniatúry autorov predstaviteľov národnostných menšín v Srbsku, ktorí, ako podotkla Maja Gojkovićová, predsedníčka Národného zhromaždenia Srbska, hovoria rozličným materinským jazykom a maľujú rovnako istým umeleckým jazykom. V rámci príležitostného programu na úvod hostí pozdravil Miroslav Krišan, predseda Obce Kovačica. Neskoršie zazneli príležitostné príhovory vzácnych hostí Ireny Vojačkovej-Sollorano, koordinátorky Spojených národov v Srbsku, a Eduarda Kukana, predsedu delegácie pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko. „V dnešnom civilizovanom, vysoko technickom svete sa každý učí cudzie jazyky. Mnohí hovoríme mnohými jazykmi, ale len jeden z nich je materinský,

Irena Vojačková-Sollorano, koordinátorka Spojených národov v Srbsku počas príhovoru pred Galériu Babka

Irena Vojačková-Sollorano, koordinátorka Spojených národov v Srbsku počas príhovoru pred Galériu Babka

ktorým nás ako malé deti oslovovala naša matka, keď nám vysvetľovala, spievala pesničky, rozprávala rozprávky… Je to veľmi cenná, humánna, ľudská vlastnosť pre každého z nás a myslím si, že každý národ je hodnotený aj tým, ako sa stará, ako si opatruje, kultivuje svoj materinský jazyk,“ podčiarkol vo svojom príhovore E. Kukan, ktorý sa poďakoval zakladateľovi Galérie Babka Pavlovi Babkovi za príkladnú činnosť, ktorou prispieva k oslave Dňa materinského jazyka. Pritom zdôraznil, že je hrdý na Slovákov vo Vojvodine, lebo sa veľmi účinne podieľajú na budovaní ich súčasnej vlasti, pracujú a udržiavajú si materinský jazyk. „Ľudia, ktorí žijú na tomto území, sú príkladom toho, ako by mala vyzerať Európa, a mnohé národy v západnej Európe by sa mohli od vás tomu naučiť.“

K slávnostnej náplni podujatia prispeli členovia KUS Slnečnica z Padiny  

K slávnostnej náplni podujatia prispeli členovia KUS Slnečnica z Padiny

Na tomto 15. ročníku podujatia posolstvo Iriny Bokovej, generálnej riaditeľky UNESCO, o význame pripomínania si Dňa materinského jazyka na svetovej úrovni prečítala stredoškoláčka Alena Čížiková. K slávnostnému ovzdušiu akcie prispeli členovia Hudobno-folklórneho súboru Slnečnica z Padiny, ktorí

tancom a spevom prezentovali tunajšiu slovenskú ľudovú kultúru a obyčaje.

                                                                                                                                        Anička Chalupová

 

                                   

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs