Národný kalendár 2016

8.jan 2016

Národný kalendár 2016

DSC_1800Na sklonku minulého roka Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci vydalo Národný kalendár na priestupný rok 2016, zostavovateľa Vladimíra Valentíka.

Titulnú stranu spestruje Michaela Kočišová zo Starej Pazovy, ktorú fotografovala Andrea Pindrićová, zatiaľ čo sa o odev postaral Patrik Držanov Rago.

Okrem ročného prehľadu výročí narodenia a úmrtia popredných, nielen vojvodinských, ale aj osobností zo Slovenska, významných dátumov založení či otvorení inštitúcií, najnovší kalendár, ako aj obvykle, prináša aj predpovede polohy nebeských telies na bežný rok.

Pozoruhodnú časť predstavuje zhrnutie najvýznamnejších svetových udalostí, ako aj správy z činnosti Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšinyÚstavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a prehľad festivalov, prehliadok, ako aj iných kultúrnych podujatí, ktoré sa uskutočnili v našich osadách.

V minulom roku SKOS Detvan vo Vojlovici oslávil 40 rokov od založenia. Nad týmto pozoruhodným počtom rokov si posvietila Alena Kulíková. Osobitná časť kalendára Z našej minulosti a súčasnosti prináša texty viacerých autorov, ktorí sa zamerali na početné výročia: storočnicu úmrtia kňaza Juraja Mrvu (Anna Dudášová), 150 rokov divadla v Petrovci (Vladimír Valentík), storočnicu úmrtia G. M. Petrovského (Viera Benková), sté výročie smrti Svetozára Hurbana Vajanského (Katarína Verešová), nedožitú 90-ku etnomuzikológa Martina Kmeťa (Milina Sklabinská) atd. Pozornosť čitateľov určite priláka aj príspevok venovaný najstaršiemu manželskému páru v Petrovci, autorky A. Dudášovej.

Žiaľ, väčšia časť Národného kalendára je venovaná aj osobnostiam, ktoré už nie sú medzi nami.

Poľnohospodárov a všetkých, ktorých zaujímajú témy venované poľnohospodárstvu, určite oslovia texty venované tejto oblasti, zatiaľ čo sa milovníci chutných jedál potešia stranám s receptami.

S poľutovaním možno skonštatovať, že je športu venované iba niekoľko strán, na ktorých sa môžeme dočítať o kovačickej Slávii, petrovskej Mladosti a kovačickom maratóncovi Michalovi Šuľovi. Takisto niekoľko strán je venované aj deťom.

Kalendár sa, ako aj obvykle, končí Kronikou nášho národného života (od 1. októbra 2014 do 1. októbra 2015) autora Michala Ďugu.

Národný kalendár tento raz obsahuje 298 strán, z ktorých určite aspoň niektoré zaujmú vašu pozornosť a spríjemnia vám podvečerné chvíle.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs