Pazovský kalendár – ľudové čítanie počas zimných večerí

7.jan 2016

Pazovský kalendár – ľudové čítanie počas zimných večerí

pazovsky kalendar online1Pazovský kalendár na rok 2016, ktorý roku 2002 v Starej Pazove založil publicista Miroslav Demák vyšiel na sklonku vlaňajšieho roku a ponúka čítanie tak pre dospelých, ako aj pre deti.

Redaktor Pazovského kalendára 2016 Martin Prebudila so svojimi spolupracovníkmi pripravil veľa dobrých textov, čo graficky upravil Alen Nechvátal, kým jazykovú úpravu mal na starosti Ján Širka.

Rubrika Objektívom a perom od novembra 2014 po november 2015 podáva prehľad najdôležitejších udalostí, ktoré poznačili uplynulý rok v slovenskom spoločenstve v Starej Pazove, čo predstavuje dobrý archívny materiál a svedectvo doby.

Do príspevkovej rubriky napísali Vladimír Ječmen, Mgr. Igor Feldy, Ján Horvát, Ján Materák, Milivoj Jovanović, Ján Jančovic, prof. Dr. Anna Marićová, Anna Simonovićová, Anna Malková, Miroslav Demák, Martin Prebudila, Branko Rakočević, Matej Bzovský.

Pazovským kalendárom na rok 2016 sa prelína spoločná tematická niť, ktorou sú deti. Tak profesorka Marićová píše o tradičných detských hrách staropazovských Slovákov, fárar Feldy v prepojení cez náboženstvo poukazuje na to, ako veľmi nás deti potrebujú. Anna Simonovićová sa téme dieťaťa venovala cez portrét učiteľky vo výslužbe Ruženy Červenskej.

Dejinám sa v reportáži pod názvom Výročie neúspešného sprisahania uhorskej šľachty venoval Miroslav Demák, ale aj Ján Horvát si v príspevku O Pavlovi Rumanovi posvietil na každodennú pazovskú históriu.

Pazovský kalendár ponúka aj poéziu, prózu a aformizmy Daniela Pixiadesa, Anny Malkovej, Kataríny Hricovej, Vladimíra Zlocha, Miroslava Demáka, Milana Lechana a Erika Ondrejičku. Detské strany pripravila výkonná redaktorka časopisu pre deti Zornička Mária Vršková.

Žiaľ, toto vydanie Pazovského kalendára poznačil aj relatívne veľký počet nekrológov, keďže sa verejnosť v uplynulom ročnom období navždy rozlúčila s Máriou Mirou Brtkovou, Pavlom Brtkom a Adamom Majorským. Každý z ich sa istým spôsobom natrvalo pričinil k rozvoju slovenskej spoločnosti v Starej Pazove, a často nielen tej.

pazovsky kalendar online3Kalendárium so zmenami mesačných fáz je neodmysliteľnou časťou tohto perodika. Zostavil ho farár Mgr. Jaroslav Javorník, PhD., kým zmeny mesačných fáz vypočítal Jaroslav Francisty. Kalendárne mesiace sú ilustrované starými fotografiami, ktoré znázorňujú známe a menej známe osobnosti pazovského života. Práve také ilustrácie dodávajú pátos a ľudovosť, ktorými Pazovský kalendár dýcha.

Zostavovatelia Pazovského kalendára čitateľom ponúkli aj hudobný darček, čiže cédečko Pazovského ľudového orchestra s 10 ľudovými pesničkami.

Aj napriek tomu, že vo väčšej časti ide o lokálnu tematiku z územia Starej Pazovy, predsa každý text osloví aj  čiateľov spoza chotára.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs