Neformálne vzdelávanie a občianska spoločnosť

18.aug 2016

Neformálne vzdelávanie a občianska spoločnosť

Bez ohľadu na to, či ide o nadobúdanie nových vedomostí a zručností v oblasti ekológie, náboženstva, jazyka či umenia, neformálne vzdelávanie čoraz častejšie nachádzame v ponuke vzdelávacích inštitúcií alebo mimovládnych, resp. cirkevných inštitúcií.

V tejto chvíli vo Vojvodine finišujú najmenej dva vzácne kurzy, resp. semináre, ktoré majú dosť veľký význam pre slovenské národnostné spoločenstvo v našej krajine: Pod korunami stromov na Štrande v Novom Sade a Píšeš? Píšem! v Pivnici.

Zvlášť toto druhé sa z roka na rok čoraz väčšmi rozrastá a nadobúda na kvalite. Nie, na pivnickom seminári, ktorý je vybudovaný predovšetkým na hodnotách dobrovoľníctva, ako sú nezisková perspektíva, občianska spoločnosť a osožné a kvalitné trávenie voľného času, sa nestmieva, ako v známej básni Ivana Kraska. Tam slnko hreje!

Hoci sa na prvý pohľad zdalo, že pôjde o podujatie s lokálnym koloritom, organizátori seminára tvorivého dramatického písania v čele s OD Janka Čemana a dušou udalosti Katarínou Mišíkovou-Hitzigerovou už siedmy rok za sebou otvárajú dvere dokorán, a nielen do Pivnice. Veď sa tam tento týždeň stretlo viac ako 50 ľudí, lektorov (hlavne zo Slovenska, ale sú tam aj našinci), ochotníkov, nadšencov, detí. Tento ročník však priniesol aj ďalšiu novinku v podobe palety deviatich dielní, na ktorých sa účastníci učia alebo zdokonaľujú v dramatizácii, dramatike, filmovom umení, tvorivom písaní, herectve, hudobníctve, fotografii, ba dokonca v tvorivom manažmente.

Možno si organizátori tohto seminára a iných podobných udalostí ani neuvedomujú, akú obrovskú vec robia prostredníctvom organizovania neformálneho vzdelávania. Ide totiž o veľký príspevok k silneniu občianskej spoločnosti a kultúry dialógu, a to v prospech miestnej komunity a v konkrétnych prípadoch aj v prospech slovenského spoločenstva.

Na týchto princípoch, ktoré vo svojich učeniach zdôrazňujú svetovo uznávaní pedagógovia, ako sú Paul Freire a Mark K. Smith, sa vlastne zakladá neformálne vzdelávanie. Na princípe občianskej angažovanosti, kladenia dôrazu na dialóg, na podpore komunity, budovaní a formovaní ľudského kapitálu, na vedení k občianskej uvedomelosti.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs