Nové vedenie SKUS Jednota

14.mar 2013

V nedeľu 3. marca sa v Slovenskom národnom dome v Šíde konalo výročné a valné zhromaždenie SKUS Jednota a len tešiť môže, že sa na ňom zúčastnil veľký počet mládeže. Je to záruka, že práca v spolku má perspektívu.

Štefan Farkaš, nový predseda spolku

Správu o činnosti folklórnej sekcie v minulom roku podala vedúca  Maja Macková a správu o celkovom pôsobení spolku v minulom roku predostrel predseda Vladimír Čáni. O finančnom pôsobení spolku sa zmienil tajomník spolku Stanislav Dierčan a pozitívne sa o vlaňajšku zmienil aj predseda Dozornej rady Samuel Zorjan. V diskusii sa prevažne hovorilo o záväzkoch spolku v roku 2013, keď oslavuje 100. výročie založenia. Vedúci folklórnej a divadelnej sekcie, orchestra a neskôr i členovia novej správy prisľúbili, že vynaložia maximum úsilia, aby jubileum bolo oslávené tak, ako si zaslúži.

Na konci zhromaždenie zvolilo novú jedenásťčlennú Správnu radu v zložení: Stanislav Dierčan, Vladimír Čáni, Štefan Farkaš, Vladimír Šimek, Vladimír Peška, Michal Rybár, Ondrej Hemela, Darko Mravík, Danko Čipkár, Dejan Manojlović a Samuel Zorjan. Do Dozornej rady zvolili Štefana Kolára, Branislava Kopčoka a Pavla Tancika. Po tejto schôdzi nová správa spolku mala konštitutívne zasadnutie, kde za predsedu zvolili Štefana Farkaša, za podpredsedu Stanislava Dierčana a za tajomníka Samuela Zorjana.

St. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs