V ruke ženy nielen čarovná niť

14.mar 2013

Po monografickom spracovaní činnosti aktivistiek kovačického Ženského spolku aj petrovské spolkárky sa môžu pochváliť rovnakým počinom. Totiž Spolok petrovských žien aj predvlani, aj vlani jubiloval – ženy si najprv pripomenuli 90. výročie založenia prvého ženského spolku v Petrovci a o rok neskoršie aj 10. výročie obnovenej činnosti. Jedným z cieľov týchto osláv bolo zachytiť svedectvo o činnosti SPŽ v tvare publikácie. Napokon sa im to za pomoci matičiarok aj podarilo. Spoločne združili sily a výsledok toho je kniha Čarovná niť v ruke ženy, ktorú podpísala jedna z autoriek a zostavovateľka Katarína Melegová-Melichová. Podstatnú časť príspevkov do knihy napísala i Jarmila Pálenkášová a k jej monografickému rázu svojimi príspevkami dopomohli aj Viera Benková, Anna Dudášová, Mária Gašparovská a Anna Hansmanová. V tejto knihe zachytili všetky aspekty činnosti združených žien v Petrovci od 20. rokov minulého storočia a slovom i fotografiou vykreslili nielen výšivkárske zručnosti žien, ale aj ich zapojenie sa do celkových spoločenských a kultúrnych dianí v Petrovci a u Slovákov vo Vojvodine.

Katarína Melegová-Melichová prvé výtlačky knihy Čarovná niť v ruke ženy odovzdala bývalým predsedníčkam SPŽ v Petrovci

Na premiéru knihy Čarovná niť v ruke ženy vo vydaní Matice slovenskej v Srbsku do veľkej siene Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec –akoby príspevok k Medzinárodnému dňu žien – v sobotu 9. marca sa zhromaždilo početné obecenstvo nielen z Petrovca, ale aj z viacerých osád z celej Vojvodiny. Svoj pohľad na knihu vrhla a o nedostatočne preskúmanej oblasti ženského aktivizmu hovorila Dr. Jarmila Hodoličová. O hudobné body vo viac ako poldruhahodinovom večierku sa postarali ženská spevácka skupina Spolku petrovských žien, ako i do tradičného kroja vyparádené speváčky Silvia Grňová, Milina Častvenová, Andrea Lačoková, Vladimíra Sabová a Jarmila Kolárová, všetky za harmonikového sprievodu Zdenka Makovníka. O kvalitný prednes úryvkov z knihy sa postarali Miluška Anušiaková-Majerová, Nataša Rybárová a Hana Majerová.

Úvodom večierka v mene organizátora a vydavateľa knihy prítomných privítala autorka knihy K. Melegová-Melichová a v závere premiéry knihy sa prihovorili aj predseda Báčskopetrovskej obce Pavel Marčok a predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien Viera Miškovicová. Súčasná predsedníčka SPŽ Katarína Arňašová sa kyticou kvetov poďakovala autorke, ako i všetkým, ktorí sa podieľali pri vzniku knihy. Česť zalistovať si z prvých výtlačkov knihy, okrem autoriek, mali i bývalé predsedníčky združení petrovských žien.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs