Ako skloňujeme cudzie priezviská

14.mar 2013

Ani skloňovanie cudzích priezvisk sa neobišlo bez nedopatrení. Naoko také jednoduché veci vedia v praxi zapríčiniť nemalé problémy.

Priezviskám – buď talianskym, nemeckým alebo maďarským – končiacim sa na samohlásku „e“: Dante, Goethe, Fekete, Starke… sa v spisovnej slovenčine pri skloňovaní pridávajú zámenné koncovky: „-ho“, „-mu“, „-m“. V príkladoch to vyznie takto: Dante = Dante-ho, Dante-mu, s Dante-m; Goethe = Goethe-ho, Goethe-mu, s Goethe-m; Fekete = Fekete-ho, Fekete-mu, s Fekete-m; Starke = Starke-ho, Starke-mu, so Starke-m. Podobne sa skloňujú aj rumunské priezviská Vasile, Dumitrache, pridaním uvedených zámenných koncoviek: Vasile = Vasile-ho, Vasile-mu, s Vasile-m; Dumitrache = Dumitrache-ho, Dumitrache-mu, s Dumitrache-m.

Veľa rumunských priezvisk sa končí aj na samohlásku „u“, napríklad: Lupulescu, Radulescu, Dinu, a práve tento typ priezvisk sa často nenáležite skloňuje. V praktických príručkách sa dozvieme, že pri skloňovaní tohto typu rumunských priezvisk to koncové „u“ vypadáva. Náležite sa uvedené mená skloňujú takto: Lupulescu = Lupulesc-a, Lupulesc-ovi, s Lupulesc-om; Radulescu = Radulesc-a, Radulesc-ovi, s Radulesc-om; Dinu = Din-a, Din-ovi, s Din-om.

V praxi vznikajú problémy aj pri tvorení ženských rumunských priezvisk od uvedeného typu. Tieto sa tvoria tak, že pri pridaní koncovky „-ová“ koncové „u“ – podobne ako pri skloňovaní mužských priezvisk – vypadáva, takže správne to bude takto: Lupulesc-ová (nie Lupulescuová), Radulesc-ová (nie Radulescuová), Din-ová (nie Dinuová).

To, čo platí pri skloňovaní rumunských priezvisk zakončených na samohlásku „u“, platí aj pri skloňovaní gréckych a aj albánskych priezvisk končiacich sa na „u“. Tak priezviská Papandreu, Spahehu skloňujeme takto: Papandreu = Papandre-a (nie Papandreua), Papandre-ovi (nie Papandreuovi), s Papandre-om (nie Papandreuom);  Spahehu = Spaheh-a (nie Spahehua), Spaheh-ovi (nie Spahehuovi), so Spaheh-om (nie Spahehuom).

 ah

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs