V horúcom dni – bez horúcich gaštanov

7.aug 2013
Željko Marković, držiteľ Ceny Anny Nemogovej Kolárovej

Željko Marković, držiteľ Ceny Anny Nemogovej Kolárovej

NOVINÁRI SA STRETLI V PETROVSKEJ ARÓME

Ortuť v teplomeroch nemala ďaleko od štyridsiatky, keď sa, krátko po štvrtej popoludní v reštaurácii Aróma v Báčskom Petrovci začalo už tradičné Stretnutie slovenských novinárov. Milina Florianová, predsedníčka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (telesa, ktoré je priamym organizátorom podujatia), privítala účastníkov, pozdravila hostí a dala slovo Anne Tomanovej-Makanovej, predsedníčke NRSNM a podpredsedníčke Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. Predsedníčka podčiarkla, že NRSNM oslavuje 10. výročie založenia a činnosti, a pritom vyslovila nespokojnosť so stavom jediného pokrajinského servisu (Rádio-televízie Vojvodina). Odporúčajúc slovenským novinárom, aby dbali na novinársky kódex a boli profesionálmi v tom, čím sa zaoberajú, uzavrela:

„Najlepšie by bolo nájsť v sebe toho novinára, akého sme mali pred desiatimi rokmi: vždy zvedavého, inventívneho, rozhľadeného. Myslím si, že takým spôsobom pomôžeme sebe, našim médiám, aj všetkým nám.“

Dr. Michal Babiak, laureát Ceny za prínos v oblasti kultúry, v spoločnosti predsedníčky NRSNM Anny Tomanovej-Makanovej (vľavo) a predsedníčky Výboru pre informovanie NRSNM Miliny Florianovej

Dr. Michal Babiak, laureát Ceny za prínos v oblasti kultúry, v spoločnosti predsedníčky NRSNM Anny Tomanovej-Makanovej (vľavo) a predsedníčky Výboru pre informovanie NRSNM Miliny Florianovej

Predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová je zároveň predsedníčkou vlani založenej Asociácie lokálnych rozhlasových staníc, ktoré vysielajú program (aj) po slovensky. Ako povedala, táto asociácia vlani na súbehoch nepochodila. Upozorňujúc na „priam drastické zvýšenie poplatkov za použitie hudby v elektronických médiách“ a ťažké postavenie zamestnaných v lokálnych médiách o. i. zdôraznila:

„Viem, že je kríza, ale kríza sa hádam týka všetkých. Robiť takúto robotu a požadovať objektívne, kritické a nezaujaté informovanie za také malé úhrady je pomerne donkichotská záležitosť. Preto si myslím, že musíme všetci spoločne apelovať, aby sa tieto platy vyrovnali.“

Skôr ako predchádzajúca, vznikla Asociácia slovenských novinárov, takže moderátorka dala slovo aj jej aktuálnej a čerstvej predsedníčke Anne Jaškovej, podľa ktorej práve na stretnutí novinárov „sa budú rodiť spoločné projekty a stratégie“. Osobitne poukázala najmä na významnú úlohu predchádzajúcej predsedníčky ASN Vladimíry Dorčovej-Valtnerovej, ktorá „spolu s najbližšími spolupracovníkmi rozprúdila činnosť ASN“. Ohľadne budúcnosti ASN Jašková povedala:

„Budeme sa aj naďalej usilovať o rozprúdenie činnosti všetkých našich členov a všetkých novinárov. Budeme sa usilovať, milí kolegovia, chrániť vaše záujmy a práva, ale aj pripomínať vám vaše povinnosti a dodržovať novinársky kódex.“

LAUREÁTI CIEN ASN A VPI NRSNM

Ž. MARKOVIĆ A M. BABIAK

Na 2. súbeh o Cenu Anny Nemogovej Kolárovej o najlepší príspevok o Slovákoch v Srbsku v neslovenskej reči sa dostalo 14 novinárskych prác. Zaslalo ich 8 autorov: Željko Marković, Gordana Momčilović, Nenad Blagojević, Biljana Puštević, Norbert Šinkovič, Jaroslava Klinková, Suzana Kokavská a Anna Škuráňová. Ich práce posúdila trojčlenná jury: Vladimíra Dorčová-Valtnerová, Rastislav Zorňan a predseda Rastislav Durman, ktorý oznámil, že Cenu Anny Nemogovej Kolárovej získal Željko Marković za reportáž Misterija o pazovačkim biciklistima uverejnenú v novosadskom denníku Dnevnik. V zdôvodnení sa o. i. uvádza:

„U Željka Markovića neexistujú stereotypy o slovenskej národnosti. Úspešne vyhľadáva kultúrny kód slovenského národa. Cenu dostal za dve veci: najprv preto, že má skvelý autorský prístup k téme a druhá je jeho osobitný štýl.“

POCTA ZOSNULÝM

Predsedníčka VPI NRSNM Milina Florianová účastníkom Stretnutia slovenských novinárov dala na vedomie aj dve smutné udalosti. V piatok 2. augusta usnula Milena Čeganová, niekdajšia lektorka slovenského jazyka a novinárka Slovenského rozhlasu v Bratislave, ktorá pobudla v niektorých slovenských redakciách vo Vojvodine. Pripomenula, že usnul aj Samuel Čeman, niekdajší vynikajúci publicista, literárny kritik a esejista, rozhlasový novinár, ako i šéfredaktor týždenníka a riaditeľ ustanovizne Hlas ľudu, respektíve generálny riaditeľ niekdajšej NVTPO Obzor.

ziak