Koncert duchovnej hudby

7.aug 2013

32Siroma_JPGSlovenský evanjelický kostol bol opravdivým strediskom duchovnej náplne tohtoročných Slovenských národných slávností. Pre návštevníkov SNS petrovský evanjelický cirkevný zbor totiž pripravil bohatý duchovný program, do ktorého v sobotu 3. augusta zaradili aj vydarený koncert duchovnej hudby. Milovníci tohto druhu hudby sa počas viac ako hodinového programu nadchýnali skladbami J. S. Bacha, H. Purcella, G. Mufata, J. Clarka, F. Schmidta a iných autorov. Nevšedný umelecký zážitok prítomným podali organista Janko Siroma a trubkár Miroslav Poničan (na snímke).

vlh

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs