Poznávanie skutočných hodnôt

7.aug 2013

32gezalenjp_jpgJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: GÉZA LENNERT, ZODPOVEDNÝ REDAKTOR DETSKÉHO ČASOPISU JÓ PAJTÁS

– Dokáže Jó Pajtás odolať náporu tejto digitalizovanej doby a zotrvať v printovej podobe?

– Známou skutočnosťou je, že detské noviny vo svete to celkove nemajú ľahké. My v Jó Pajtás už celé roky bojujeme proti digitálnemu a videogýču, ktorý sa šíri ako lavína. Snažíme sa teda tak vychovávať deti, aby rozoznávali skutočné hodnoty s cieľom, aby neklesali na úroveň vychýreného a populárneho, no nekvalitného. Je to jediná šanca printových médií, lebo to všetko, čo sa nám dostáva cez internet, cez televízne obrazovky, je v obrovskom počte prípadov čistý gýč. Snažíme sa teda deti dostať ďalej od toho tak, že ich obsahom a formou časopisu zvykáme, aby čítali tlačené slovo. Je to často sizyfovská práca, dakedy beznádejné úsilie, no neostáva nám iné, aby sme sa, kým môžeme, o to aj snažili.

                                                                              Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs