Festival Dni Brazílie v Novom Sade

7.aug 2013

Dani-Brazila2013Tohtoročný, v poradí štvrtý, festival Dni Brazílie bude prebiehať od 16. do 18. augusta. Počas festivalových dní návštevníkom bude prezentovaná bohatá kultúra Brazílie.

Program festivalu zahŕňa hudobné, tanečné a športové dielne, prezentácie, výstavy, predstavenia a koncerty, ktoré budú prebiehať na viacerých lokalitách – na kúpalisku Štrand, v Kultúrnom centre Nového Sadu a na Petrovaradínskej pevnosti.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs