Dramatické obraty voľbám nezabránia

7.aug 2013

SEDEM DNÍ

Veľká zmena je takpovediac vykonaná. Vláda, s ktorou sme žili a akú sme celý predchádzajúci rok poznali, dokonala. Lebo je len otázkou dní, keď štyria ministri Srbskej pokrokovej strany (SNS), ak, samozrejme, počítame dobrovoľný odchod prvého podpredsedu z funkcie ministra obrany, všetci traja ministri Zjednotených regiónov Srbska (URS) v čele s Mlađanom Dinkićom, a podľa všetkého takisto traja ministri Socialistickej strany Srbska (SPS), uvoľnia ministerské kreslá. Mená ich nástupcov zatiaľ nie sú známe.

Zmeny ministrov vo vláde nie sú však jediné zmeny, ktoré sa robia z iniciatívy prvého podpredsedu a s požehnaním premiéra. Po odchode URS ako jedného z troch koaličných partnerov, ktorí v júli minulého roku stáli pri zrode prvej vlády s účasťou pokrokárov, pôvodná koaličná dohoda už nezodpovedá skutočnému stavu. Žiada sa napísať novú a jej obsah zladiť s vykonanými zmenami vzťahujúcimi sa na dvoch hlavných koaličných partnerov, čo nebude vôbec ľahko.

Do Národného zhromaždenia Srbska sa nový zákon o vláde a o ministerstvách dostane koncom augusta. Celkom ako pri nástupe novej vlády, ktorá sa formuje po voľbách.

Na túto skutočnosť ako prvý upozornil predseda Demokratickej strany (DS) Dragan Đilas, ktorý uzavrel, že tu už nejde o rekonštrukciu, pretože vláda padla a teraz sa má utvoriť nová. Ak sa zmení nielen polovica ministrov, ale aj pomer síl a programové ciele, vláda v podstate začína od začiatku. Ak sa tejto konštatácii lídra najväčšej opozičnej strany venovala pomerne malá pozornosť, to ešte neznamená, že si väčšiu pozornosť nezaslúži, naopak. Ale to sa ukáže až neskôr.

Najväčší záujem verejnosti v záverečnom dejstve rekonštrukcie vyvolávajú, pochopiteľne, kádrové riešenia. Kto preberie rezort školstva, športu, kultúry alebo dokonca poľnohospodárstva, je však omnoho menej zaujímavé od toho, kto sa stane nástupcom Mlađana Dinkića pre oblasti financií a ekonomiky. Hoci je zatiaľ kádrové obsadenie týchto rezortov v doméne predpokladov, naisto sa vie, že si ich zoberú pokrokári. Známe je takisto, že sa už rozprávali s niektorými domácimi odborníkmi v uvedených odboroch, avšak bez výsledkov. Tak sa na denný poriadok dostala téma zahraničných odborníkov vo funkcii ekonomických poradcov. Prvý podpredseda takú možnosť nezamietol, dokonca potvrdil, že o tom vážne uvažuje. Cudzinci bez prepojenia na domácu politiku budú menej náchylní na podplácanie, povedal Vučić, s tým, že by pri novom kabinete chcel minimálne dvoch ľudí zo zahraničia. „Potrebujeme týchto ľudí, ktorí vedia viac než my, a od ktorých sa naši ľudia môžu mnoho naučiť. Budem to presadzovať bez ohľadu na to, koho to nahnevá,“ vyhlásil vicepremiér.

Ako najvážnejší kandidát na poradcu novej vlády sa spomína Dominique Strauss-Kahn, bývalý šéf Medzinárodného menového fondu (MMF). Tento francúzsky socialistický politik by mohol pomôcť pri riešení problémov s verejným dlhom a ďalších ekonomických otázok. To, že sa meno Dominique Strauss-Kahna spája so sexuálnym škandálom v USA, ako aj  s obvineniami z účasti na organizovanej prostitúcii v hoteli v severofrancúzskom meste Lille, je podľa všetkého menší problém od toho, že si za svoje služby pýta veľa peňazí.

Akokoľvek, v čele rekonštruovanej či novej vlády už nebude trojlístok Dačić – Vučić – Dinkić, možno dokonca ani dvojlístok Dačić – Vučić. Formálne Dačić zostane premiérom a Vučić bude naďalej (len) prvým podpredsedom Dačićovho kabinetu, ale je jasné, že po prebratí rezortov financií a ekonomiky ešte väčšiu moc, ale aj zodpovednosť, preberie Vučić a jeho SNS.

V takej situácii, keď sa páky moci postupne presúvajú z ruky do ruky, ako nasledujúci logický krok vystupujú mimoriadne voľby. Keď však vieme a vidíme, že si aktuálny proces rekonštrukcie vlády vyžiadal nielen čas, ale aj iné „obete“, zvlášť na poli realizácie niektorých významných štátnych úloh, nie je ťažko uzavrieť, aký čas a aké „obete“ by museli padnúť na oltár volieb. Čo v žiadnom prípade neznamená, že nepadnú – len čo sa vytvoria podmienky.

Anna Lazarevićová

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs