Z krízy do perspektívy

8.aug 2013
32kordic_jpg

Aleksandar Vučić a James Hogan po podpísaní zmluvy a nový generálny riaditeľ Air Serbia Dane Kondić

Prvý augustový deň bol vlastne medzníkom: označil pristátie Jat v minulosti, tiež začiatok letu spoločnosti Air Serbia do budúcnosti. Vyplýva to zo Zmluvy o širokom strategickom partnerstve, ktorú uzavreli vláda Srbska a národná letecká spoločnosť Spojených arabských emirátov Etihad Airways. Všetko je už známe: spoločnosť sídliaca v Abu Dhabi oznámila úmysel kúpiť 49 percent podielov Jat Airwais a s vládou Srbska podpísala päťročnú zmluvu o riadení našej národnej leteckej spoločnosti.

Z ďalších ustanovení zmluvy vyplýva, že Jat Airwais zmení meno a symboly do Air Serbia, že obidve strany vložia v blízkej budúcnosti do perspektív po 40 miliónov amerických dolárov, čo prakticky znamená, že sa onedlho existujúca letecká flotila rozšíri o ďalšie lietadlá. Počíta sa aj s novou integrovanou dopravnou sieťou medzinárodných destinácií, ktorá umožní ráznejší rast počtu podnikateľských a turistických cestujúcich do Srbska, prípadne cez našu krajinu.

Na stretnutí s novinármi v belehradskom hoteli Hyatt, kde 1. augusta bolo oznámené uzavretie Zmluvy o strategickom partnerstve, generálny riaditeľ Etihad Airways James Hogan podčiarkol, že je ich cieľom vznik udržateľnej, konkurencieschopnej a ziskovej leteckej spoločnosti. Aj to, že pozitívne účinky spoločného riadenia, odbornosť a skúsenosť zamestnancov zaistia lepšiu budúcnosť leteckej spoločnosti, ktorá môže byť hrdá na vlastné tradície.

– Dobré meno, finančná moc a stabilita Etihad Airways budú mať veľký význam a znamenať osoh pre Air Serbiu, a preto sme veľmi spokojní, že sa začína realizácia tohto strategického partnerstva. Cestujúci, ktorí lietadlami prichádzajú zo Srbska alebo odchádzajú z neho, si onedlho budú môcť voliť zo skutočne širokej ponuky nových destinácií a služieb, – uviedol prvý podpredseda vlády Srbska Aleksandar Vučić.

Sú názory, že historická zmluva nebude mať len praktický, dopravný, ale aj širší, hospodársky význam. Napríklad ten, že značne zveľadí obchodné a investičné vzťahy Spojených arabských emirátov a Srbska a že pozitívne bude vplývať aj na rozvoj turizmu v oboch štátoch.

                                                                                                      O. F.

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs