Ako sme sa hrali, keď sme boli malí…

7.aug 2013
Vienok z Kysáča zapôsobil ako vždy: tancom a krojom

Vienok z Kysáča zapôsobil ako vždy: tancom a krojom

GALAKONCERT DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV

Na ihriskách Základnej školy Jána Čajaka v Petrovci v nedeľu 4. augusta usporiadali tradičný koncert, v ktorom vystúpili detské súbory. Neznesiteľne tropickú záverečnú nedeľu tohtoročných SNS spestrili deti galakoncertom pomenovaným Ako sme sa hrali, keď sme boli malí. Predstavili sa v ňom hravé, šantivé a krásne krojované ratolesti z až desiatich slovenských prostredí.

Pestrosť a krása krojov a k tomu sympatický výstup Pramienka zo Selenče

Pestrosť a krása krojov a k tomu sympatický výstup Pramienka zo Selenče

Vystúpiť na javisku v rámci detského koncertu tohtoročných SNS prišli: DFS Ratolesť SKUS Pivnica – ml. skupina, DFS Lastovičky ZŠ J. J. Zmaja Hajdušica – ml. skupina, potom DFS Vienok KIS Kysáč, DFS Pramienok ZŠ J. Kollára Selenča.

Erdevícke Zvončeky sa zahrali peknú detskú hru s koníkom

Erdevícke Zvončeky sa zahrali peknú detskú hru s koníkom

V polovici galakoncertu sa mnohopočetnému obecenstvu predstavil Detský ľudový orchester KUS Petrovská družina, a potom tancovali deti z DFS Zvončeky SKOS Erdevík. Po nich sa veselo na javisku vykrúcal DFS SKOS Šafárik pri SND z Dobanoviec. Pekným hravým výstupom návštevníkov detského koncertu potešili DFS KC z Aradáča a po nich roztancované ratolesti z Petrovskej družiny. Ku koncu programu vystúpili DFS ZŠ Mladých pokolení z Kovačice – ml. skupina a DFS KOS Jednota z Hložian. Záverom krásneho folklórneho diania všetci účinkujúci v galakoncerte zatancovali a zaspievali tú známu Čižíček, čižíček. Folklórne výstupy detských súborov boli poprelínané vydarenými divadelnými scénkami nacvičenými podľa knihy Detské hry autorky Márie Miškovicovej z Hložian.

32SNS-deti8_JPG

Petrovčania, ako sa to na hostiteľov aj patrí, podali vynikajúci výkon

Vydarený scenár detského galakoncertu vypracoval Ján Slávik, kým réžiu spolu podpísali Tatiana Kriváková-Amidžićová a Ján Slávik. Prednesom divadelného podania moderovali: starká – Zuzana Tárnociová a starký – Ján Brna, ktorí učili svoje vnúčatá: Zuzku – Lauru Pantelićovú, Marku – Marínu Turčanovú a Paľka – Leonarda Kolára, aké a ako sa v ich detstve hrávali pekné detské hry. Scénografiu na javisku galakoncertu vypracovala Olja Torday.

Ako sa v detstve hrávali, poučili svoje tri vnúčatá starký a starká v divadelných výstupoch galakoncertu

Ako sa v detstve hrávali, poučili svoje tri vnúčatá starký a starká v divadelných výstupoch galakoncertu

K. Gažová

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs