Slávnosťové služby Božie

7.aug 2013

32sluzby_JPGSlávnosťové služby Božie v petrovskom chráme Božom v desiatu nedeľu po Svätej Trojici – kajúcu nedeľu aj v tomto roku obohatili duchovnú náplň SNS. Veriacich a hostí najprv privítal velebný pán Vladislav Ivičiak, farár petrovský, ktorý na službách liturgoval. Z kazateľnice sa prihovoril dôstojný pán Samuel Vrbovský, biskup SEAVC. Okrem iného povedal: „My ľudia sme nedokonalé stvorenia, hoci najdokonalejšie v Božom stvorení, ale predsa máme svoje nároky, ktorými sa vieme sprotiviť dokonca samému Stvoriteľovi. Nepočuť, zabudnúť, uraziť… a všetko to len a len preto, aby naša hrdosť rástla, a aby sme my boli niečo a tí vôkol nás nič. Práve preto je potrebné zastaviť sa, zamyslieť a urobiť pokánie vo svojom živote. To je podstata aj tejto nedele.“ V súlade s tým tieto služby, aj keď slávnosťové, zachovali aj kajúci ráz. Na službách bola aj spoveď a velebná sviatosť Večere Pánovej. Predtým sa prítomným veriacim a hosťom prihovoril aj dozorca evanjelického cirkevného zboru z Ružomberku Vladislav Zvara (na fotografii s farárom V. Ivičiakom), ktorí petrovskému cirkevnému zboru doprial, aby sa držal jednotne a ťahal za jeden povraz. Túto nevšednú chvíľu svojím spevom obohatil aj spevokol petrovského evanjelického cirkevného zboru.

vlh

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs