V Novom Sade začalo pôsobiť Infocentrum EÚ

8.máj 2015

V Novom Sade začalo pôsobiť Infocentrum EÚ

Primátor Nového Sadu Miloš Vučević, šéf delegácie EÚ v Srbsku Michael Davenport a predseda pokrajinskej vlády Bojan Pajtić slávnostne prestrihli červenú pásku pred infocentrom v Novom Sade

Primátor Nového Sadu Miloš Vučević, šéf delegácie EÚ v Srbsku Michael Davenport a predseda pokrajinskej vlády Bojan Pajtić slávnostne prestrihli červenú pásku pred infocentrom v Novom Sade

Hľadáte aktuálne fakty o Európskej únii? Zaujímajú vás najnovšie informácie o fungovaní hospodárstva či ekonomiky nadnárodnej organizácie pod modrou vlajkou s dvanástimi hviezdičkami? Deň Európy, ktorý sa oslavuje 9. mája, predstihla významná slávnostná udalosť v centre Nového Sadu. Popoludnie 8. mája sa nieslo v duchu otvorenia nového informačného centra na Bulvári Mihajla Pupina 17.

Šéf delegácie EÚ v Srbsku listuje v Hlase ľudu

Šéf delegácie EÚ v Srbsku listuje v Hlase ľudu

Červenú pásku prestrihli spoločne šéf delegácie EÚ v Srbsku Michael Davenport, predseda pokrajinskej vlády Bojan Pajtić a primátor Nového Sadu Miloš Vučević. „Infocentrum približuje prostredníctvom publikácií Európsku úniu širokej verejnosti. Je otvorené všetkým novosadským inštitúciám, univerzite, študentom, novinárom, jednoducho všetkým, ktorí pracujú s informáciami alebo majú záujem dozvedieť sa niečo viac,” zdôraznila vedúca EU info pointu  Mirjana Gelová.

Bojan Pajtić, Mirjana Gelová, Michael Davenport a Miloš Vučević sa prihovorili v Galérii Matice srbskej

Bojan Pajtić, Mirjana Gelová, Michael Davenport a Miloš Vučević sa prihovorili v Galérii Matice srbskej

Vysokí predstavitelia sa stretli po návšteve infostánku so širšou verejnosťou v Galérii Matice srbskej. Ako tu v príhovore spomenul Michael Davenport, pri zbližovaní krajín v rámci Európy je aj otvorenie infocentra udalosťou značného významu. Podobné informačné kancelárie sú už v Niši a Belehrade. Odteraz však aj obyvatelia Nového Sadu kráčajú po jednoduchšej ceste prístupu k informáciám, teda po ceste k jednému zo základných pilierov Európskej únie.

Monika Necpálová

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs