Nezabúdajme na tých najlepších

8.máj 2015

Nezabúdajme na tých najlepších

19durovicrezJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: BOŽIDAR ĐUROVIĆ, REŽISÉR MONODRÁMY NADEŽDA PETROVIĆOVÁ

– Nadežda Petrovićová nebola len uznávanou maliarkou a hrdinkou Veľkej vojny, ale i fotoreportérkou…

– Bola to žena mnohorakých a nezvyčajných záujmov, nezvyčajnej mysle, nezvyčajnej smelosti. Rovnako ako aj jej sestra, ktorá Tolstému písala list. Vlastne celá tá rodina bola podľa mnohého veľmi zaujímavá. No Nadežda bola osobitá, zvláštna práve tým, že sa aj vo vtedajšej dobe odhodlala a dokázala postaviť proti zaužívaným normám. Svedectvom toho je napríklad jej odchod do Nemecka s cieľom zdokonaliť maľbu. Celkovo pozorujúc, bola teda mimoriadne významnou osobnosťou. Žiaľ, jednou z našich príznačností je na tých najlepších zabúdať. Presvedčený som, že ona k nim patrila. Je to i veľkou školou, aj ponaučením pre nás všetkých, aby sme si takéto osobnosti vážili.

Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs