NSSNM je raspisao 4. konkurs za dodelu godišnje nagrade „Ana Njemogova Kolarova“

8.maj 2015

NSSNM je raspisao 4. konkurs za dodelu godišnje nagrade „Ana Njemogova Kolarova“

31d056b7a668d052ce81de69c4a46262_XLNacionalni savet slovačke nacionalne manjine 6. maja 2015. godine je raspisao 4. konkurs za dodelu godišnje nagrade „Ana Njemogova Kolarova“ za najbolji medijski proizvod o slovačkoj nacionalnoj manjini u Srbiji.
Konkurs traje do 15. jula 2015. godine.

Nagrada se dodeljuje za najbolji medijski proizvod, koji se bavi bilo kojim aspektom života slovačke zajednice ili pojedinca koji pripada ovoj zajednici u Srbiji.

Medijski proizvod mora biti objavljen na bilo kom jeziku osim na slovačkom, u štampanim ili elektronskim (radio, TV, internet) medijima.

(NSSNM)

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA “HLAS LJUDU” 21000 Novi Sad, Bulevar oslobođenja 81/5, e-mail: nvu@hl.rs