Novosadský polmaratón

21.mar 2013

Novosadský polmaratón, 20. v poradí, sa uskutoční v nedeľu 24. marca so začiatkom o 11. hodine. Zatiaľ sa prihlásilo 300 súťažiacich zo 17 krajín.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs