NOVÝ SAD: Rozhodnutie o maximálnom počte zamestnaných

12.feb 2016

NOVÝ SAD: Rozhodnutie o maximálnom počte zamestnaných

Na včerajšom zasadnutí Zhromaždenia mesta Nový Sad schválili rozhodnutie o maximálnom počte zamestnaných na neurčitú dobu v sústave Mesta Nový Sad v roku 2016.

DSCF7638

Výborníci na včerajšom zasadnutí

Podľa tohto rozhodnutia maximálny počet zamestnaných v 56 organizačných jednotiek je 8380. Avšak, na zasadnutí sa nedopovedalo koľko pracovníkov zostane bez zamestnania, lebo sa ten údaj v rozhodnutí nespomína. Bolo počuť, že je toho času počet zamestnaných v sústave mesta 8450, ako i to, že je rozhodnutie zákonnou povinnosťou.

Medziiným výborníci včera schválili aj zmenu Štatútu Ustanovizne pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč, čiže podmienky na vymenovanie riaditeľa ustanovizne. Zmeny sa vzťahujú tak na potrebné vzdelanie, ako i na dobu pracovnej skúsenosti, ktorá sa z najmenej 7 rokov na zodpovedajúcich prácach v oblasti kultúrnej a umeleckej tvorivosti znižuje na najmenej 3 roky v oblasti manažmentu – spravovanie projektmi alebo na zodpovedajúcich prácach v oblasti kultúrnej a umeleckej tvorivosti.

V rámci kádrových otázok výborníci schválili aj rozhodnutie, ktorým sa Pavel Surový vymenúva za úradujúceho riaditeľa Ustanovizne pre kultúru a vzdelávanie KC Kysáč, od  26. marca 2016 po vymenovanie riaditeľa na základe verejného súbehu, a najdlhšie do šesť mesiacov.

V rámci výborníckych otázok sa Jarmila Agarská, výborníčka Zhromaždenia Mesta Nový Sad z Kysáča, opýtala na rekonštruovanie križovatky ulíc Slovenskej a Gombárovej v Kysáči, ako i na vynovenie autobusových zastávok. Tentoraz otázky postavila v srbčine, i keď sa na jednom z minulých zasadnutí Zhromaždenia mesta hovorila aj po slovensky. Ako sme však od nej zistili, keď začala rozprávať v materinskom jazyku, výborníci sa neprimerane zachovali, dokonca aj vstávaním zo stoličiek.

No url attribute defined!

Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs