Delegácia ÚSŽZ aj v Starej Pazove

12.feb 2016

Delegácia ÚSŽZ aj v Starej Pazove

 S cieľom informovať krajanskú komunitu o novej Koncepcii štátnej politiky Slovenska vo vzťahu k zahraničným Slovákom na obdobie rokov 2016-2020 predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dr. Ján Varšo a riaditeľka odboru pre osvedčenia a právne otázky Dr. Andrea Groszová navštívili včera Starú Pazovu, kde mali stretnutia s predstaviteľmi slovenskej evanjelickej a v cirkvi a ZŠ hrdinu Janka Čmelíka.

Počas stretnutia v staropazovskej základnej škole (Foto: A. Lešťanová)

Počas stretnutia v staropazovskej základnej škole (Foto: A. Lešťanová)

Poslaním ÚSŽZ je posilňovať národné povedomie a kultúru Slovákov v zahraničí a pre dosiahnutie dobrých výsledkov potrebná je komunikácia a spolupráca.

„ Zasadzovať sa budeme za efektívne využitie prostriedkov,“ – povedal Dr. Ján Varšo, ktorý inak prejavil spokojnosť nad realizovanými stretnutiami v Starej Pazove a nad výmenou názorov so svojimi hostiteľmi – velebným pánom Igorom Feldym a riaditeľom staropazovskej základnej školy Jankom Havramom a ich spolupracovníkmi.

Vlani USŽZ podporil štyri projekty v pazovskej základnej škole a podľa slov J. Havrana, riaditeľa školy i tohto roku s rovnakým počtom projektov konkurovali na dotácie z ÚSŽZ.

Staropazovská škola patrí medzi dobre vybavené školy a ako uviedol riaditeľ Havran v nadchádzajúcom období dôraz dajú na výmenu žiakov a absolvovanie rozličných edukatívnych seminárov. Delegácia z ÚSŽZ do školy priniela knižné darčeky.

 

Anna Lešťanová

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs