Predseda ÚSŽZ Ján Varšo v NRSNM a v Hlase ľudu

12.feb 2016

Predseda ÚSŽZ Ján Varšo v NRSNM a v Hlase ľudu

Počas svojej prvej návštevy Srbsku vo funkcii predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí JUDr. Ján Varšo, CsC. s riaditeľkou odboru pre osvedčenia a právne otázky v ÚSŽZ JUDr. Andreou Groszovou včera navštívili Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a NVU Hlas ľudu.

Rozhovory v NRSNM

Rozhovory v NRSNM (Foto: A. Francistytová)

S aktuálnymi otázkami v činnosti NRSNM a jednotlivých výborov hostí oboznámili predsedníčka Anna Tomanová-Makanová, podpredseda Juraj Červenák, predsedníčka Výboru pre informovanie Anna Jašková, člen Výboru pre kultúru Vladimír Valentík, koordinátorka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová a tajomník NRSNM Ladislav Čáni. Predsedníčka NRSNM A. Tomanová-Makanová sa v závere svojho príhovoru poďakovala za veľké investície, ktoré sa NRSNM vďaka podpore ÚSŽZ doteraz podarilo realizovať.

Keďže v uplynulom mandátnom období J. Varšo bol veľvyslancom Slovenskej republiky v Srbsku, dobre pozná život slovenskej komunity v našej krajine a zaujímali ho priority, ktorým sa tohto roku venuje zvýšená pozornosť.

Zdôraznil, že hlavným donorom v podpore jednotlivých akcií a podujatí tunajších Slovákov má byť Srbsko, ale aj Úrad tradične pomôže. Len si treba reálne zvážiť priority, s Úradom a navzájom dobre komunikovať a spolupracovať.

Hostiteľov zaujímali niektoré detaily pri podávaní žiadosti o osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí a hostka – riaditeľka rezortného odboru ÚSŽZ A. Groszová ochotne vysvetlila, aké sú zmeny v tomto úkone v smere jeho minimalizovania a zjednodušenia.

Hostia v Hlase ľudu

Hostia v Hlase ľudu (Foto: A. Francistyová)

V NVU Hlas ľudu delegáciu ÚSŽZ krátko o činnosti ustanovizne informoval riaditeľ Samuel Žiak. Osobitne sa hovorilo o problémoch s prevádzkovými priestormi a o finančných ťažkostiach, ktorí vyplynuli práve z privatizácie budovy Dnevnika a zo znížených dotácií z pokrajiny.

Zodpovedná redaktorka Hlasu ľudu Vladimíra Dorčová-Valtnerová okrem iného pripomenula, že sa v redakcii dôraz dáva aj na printové, aj na online vydanie Hlasu ľudu, s potešením kvitovala posun v obsahovej a technickej stránke novín a vyjadrila presvedčenie, že Hlas ľudu nikdy neboli a ani nebudú bulvárne noviny.

Predseda J. Varšo sa zmienil o vzťahu ÚSŽZ k médiám a keď ide o dotácie, ktoré úrad poskytuje odosielateľom žiadostí, zdôraznil, že „aj to málo, čo sa dáva, má mať jasnú a viditeľnú stratégiu do budúcnosti“.

Anna Francistyová

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs