Vojlovica: Slovenčina (aspoň) ako mimotriedna aktivita

13.feb 2016

Vojlovica: Slovenčina (aspoň) ako mimotriedna aktivita

VO VOJLOVICI SA SNAŽIA ZACHOVAŤ SLOVENČINU NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Na základnej škole Bratstva a jednoty vo Vojlovici na začiatku školského roku 2015/2016 hodiny slovenského jazyka ako voliteľného predmetu vo vyšších ročníkoch celkovo navštevovalo iba 7 žiakov.

Zákonom je však stanovené, že v jednom ročníku musí byť najmenej 15 žiakov. Keďže na vojlovickej škole tú podmienku nespĺňali, na príkaz školskej správy tieto hodiny v daných ročníkoch museli byť zrušené, zatiaľ čo vyučovanie slovenčiny s prvkami národnej kultúry v mladších ročníkoch aj naďalej pokračuje.

Prítomní si pozorne vypočuli prednášku Mgr Maríny Hríbovej

Prítomní si pozorne vypočuli prednášku Mgr. Maríny Hríbovej (Foto: D. Válek)

Po tom, ako zistila informácie o uvedenom probléme, školu navštívila doktorandka Mgr. Marína Hríbová bývalá žiačka tejto školy, a vedeniu navrhla organizovanie prednášok pre uvedenú skupinu žiakov a ich rodičov o význame nadobúdania a pestovania znalosti slovenského jazyka ako svojho materinského, resp. jazyka svojich predkov.

Vedenie školy s týmto návrhom súhlasilo a stretnutie uskutočnili začiatkom februára. Svojou prítomnosťou a návrhmi túto iniciatívu podporili aj predstavitelia vojlovického MOMS a evanjelického cirkevného zboru.

– Výlučne s cieľom zachovania slovenskej identity a kontinuity fakultatívneho vyučovania slovenčiny v rodnej obci, navrhla som možnosť  organizovania hodín slovenského jazyka formou mimoškolskej aktivity, ktorej celkovú dvojhodinovú realizáciu týždenne nie je potrebné  finančne podporovať. Prvoradý cieľ je motivovať žiakov, aby si dodatočne premysleli rozhodnutie o (ne)návštevovaní hodín slovenského jazyka. Riaditeľka školy Ksenija Kićos-Cerovićová súhlasila s organizáciou prednášok zaoberajúcich sa týmto problémom a perspektívami výučby slovenčiny v pančevskom, etnicky zmiešanom prostredí, – povedala nám Mgr. Marína Hríbová, venujúca sa pedagogickej činnosti a vedeckému výskumu v oblasti lingvistických vied.

Medzičasom však zostáva zistiť, či jestvuje záujem o takéto aktivity zo strany žiakov. S cieľom získania objektívnych názorov ako žiakov, tak aj ich rodičov v súvislosti s touto tematikou, vojlovický MOMS plánuje zorganizovať spoločné stretnutie, ktoré bi sa malo uskutočniť pri príležitosti zaznamenávania Medzinárodného dňa materinského jazyka 20.februára o 18,00 h. MOMS Vojlovica aj touto príležitosťou pozýva deti a ich rodičov, aby sa ho zúčastnili.

Vladimír Hudec

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs