Pracovné stretnutie v Kysáči

12.feb 2016

Pracovné stretnutie v Kysáči

Včera na iniciatívu členov Rady miestneho spoločenstva Kysáč a komisií pre kultúru a informovanie, ako i pre šport a mládež bolo stretnutie predstaviteľov organizácií a združení občanov.

Cieľom stretnutia bolo zistiť, ktoré sú plánované aktivity jednotlivých združení a organizácií, poinformovať o plánoch na vypracovanie webovej stránky o Kysáči a plánovanom semináre na tému písania projektov.

Plán podujatí, ktoré v tomto roku mienia usporiadať, predstavilo 21 relevantných subjektov. O akciách a aktivitách hovorili predstavitelia MOMS, školy, KS Kysáč, Rádia Kysáč, KUS Vladimíra Mičátka, KUŠS Branka Radičevića, Spolku kysáčskych žien, výtvarného krúžku Michala Geržu, starobných a invalidných penzistov, Červeného kríža, bojovníckej organizácie, FK Tatra, streleckého klubu, poľovníckeho spolku Bažant, ŠRS Smuđ, MC Kisach Crows, občianskych združení Aj ty si niekto a Vrana, evanjelickej a. v. a evanjelickej metodistickej cirkvi. Ako bolo počuť na stretnutí, plánuje sa vypracovanie kalendára všetkých akcií a aktivít v Kysáči.

No url attribute defined!

Na včerajšom zasadnutí sa rozprúdila diskusia aj o rade iných otázok, akou je i návrh na obnovenie stykov so zbratanými mestami. O expeditívny priebeh zasadnutia sa postaral Vladimír Francisty, predseda Komisie pre šport a mládež RMS, a prítomných privítal Miloslav Chrťan, predseda Rady Miestneho spoločenstva Kysáč.

Elena Šranková

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs