O formovaní skupín pre voliteľný predmet

7.sep 2017

O formovaní skupín pre voliteľný predmet

 

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny dnes v priestoroch NRSNM v Novom Sade zorganizoval Aktív učiteľov, ktorí vyučujú slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry v predškolských ustanovizniach, základných a stredných školách.

Zasadnutie organizovali s cieľom prispieť k vyriešeniu formovania skupín pre voliteľný predmet – slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry. Prítomných privítal Ján Brna, predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM. Učitelia slovenčiny potom informovali o počte žiakov v triedach v jednotlivých školách a nakoniec i o potrebách za učebnicami.

Nové zákonné predpisy

Keď ide o nové zákonné predpisy, týkajúce sa vyučovania slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry, Svetlana Zolňanová, koordinátorka Výboru pre vzdelávanie, informovala, že materinský jazyk zostal ako osobitná anketová kategória, keď ide o piatu triedu, čím sa počet žiakov zvýšil.

Podľa pokynov o formovaní tried Ministerstva školstva, vedy a technologického rozvoja tie školy, v ktorých sa vyučuje voliteľný predmet materinský jazyk s prvkami národnej kultúry môžu formovať skupiny na úrovni cyklu. Čiže skupinu, ktorú tvoria žiaci od prvej po štvrtú triedu (žiaci prvého cyklu) a skupinu, ktorú tvoria žiaci od piatej po ôsmu triedu (žiaci druhého cyklu).

Heterogénna skupina žiakov, ktorá sa učí voliteľný predmet materinský jazyk s prvkami národnej kultúry formovaná so žiakov dvoch tried môže mať do 15 žiakov a skupina formovaná so žiakov troch alebo štyroch tried môže mať do 10 žiakov.

To podľa slov Zolňanovej v teréne ukazuje na oveľa výhodnejšiu situáciu. Inak Národnostná rada SNM, podľa rozhodnutia z poslednej schôdze, bude podporovať slovenčinu ako osobitný alternatívny program v predškolských ustanovizniach. Pokračuje sa v tomto v Báčskej Palanke, Novom Sade, Čelareve a Bielom Blate. Výzva je otvorená aj pre ďalšie prostredia.

Keď ide o základné školy, v ktorých sa slovenčina učí ako fakultatívny predmet, národnostná rada bude prispievať, aby sa formovali skupiny aj pre šiestakov, siedmakov a ôsmakov, ktorí sú ešte mimo reformy (napríklad v Maglići, Kulpíne a niektorých školách v Báčskej Palanke).

Ďalšia výzva pre výbor

Čo sa týka stredných škôl, sú také školy, ktoré si v rámci financovania vyriešili aj vyučovanie materinského jazyka s prvkami národnej kultúry (gymnázium v Báčskom Petrovci, v Starej Pazove, tiež škola 9. mája v Báčskej Palanke). Keď ide o gymnáziá v Šíde, Kovačici a Báčskej Palanke aj naďalej zostáva, aby NR prispela k riešeniu, čiže vyučovaniu slovenčiny tamojších žiakov. Na dnešnom zasadnutí bola nastolená otázka vyučovania slovenského jazyka stredoškolákov v Novom Sade a Zreňanine, čo je ďalšia výzva pre Výbor pre vzdelávanie NRSNM.

Ináč väčšina učiteľov sa zúčastnila na dnešnom stretnutí, a tí čo boli znemožnení prísť poslali údaje, ktoré o žiakoch majú, a čo už zrealizovali v rozhovoroch s riaditeľmi škôl. Predsa sú prípady, v ktorých bude musieť zasiahnuť aj NR, lebo niektoré školy navrhli formovanie skupín podľa starých predpisov kde počítali 15 žiakov do skupiny. Do tých škôl plánujú napísať najprv úradný list a nástojiť na tom, aby skupiny boli pravidelne formované, tak ako je v ministerstve dohodnuté.

Ďalej budú podnikať opatrenia v zmysle zlučovania škôl, v ktorých je malý počet žiakov, ktorí by sa vyučovali slovenčinu ako voliteľný predmet. Budú sa po každú cenu snažiť, aby žiaci zostali v bežnom školskom systéme a aby slovenčina bola ich vyučovací predmet ako každý iný.

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs