Obec Báčsky Petrovec: Nateraz 8 listín

11.mar 2016

Obec Báčsky Petrovec: Nateraz 8 listín

Na základe vyhlásenia, ktoré pre Hlas ľudu poskytol predseda Obecnej volebnej komisie diplomovaný právnik Dušan Govorčin, pre voľby do lokálneho Báčskopetrovského parlamentu do piatka 13. marca 2016 večer  komisia schválila osem doteraz odovzdaných volebných listín.

Sú to nasledovné listiny politických strán alebo koalícií:

  1. DS – Zachovajme naše dediny dnes
  2. Srbská pokroková strana Aleksandar Vučić – Srbsko víťazí
  3. Liga sociáldemokratov Vojvodiny Nenad Čanak
  4. Ivica Dačić – Socialistická strana Srbska
  5. Spoločne pre obec – Boris Tadić (koalícia LDP a Boris Tadić)
  6. Slováci vpred!
  7. Jednotné Srbsko
  8. Slovenská strana – Dr. Anna Boldocká-Ilićová

Uvedené poradové čísla tieto strany budú mať aj na volebnom lístku.

Podľa informácií, ktoré nám poskytol predseda OVK, volebné tlačivá si prebrali aj dve politické opcie Srbská radikálna strana a skupina občanov Pre prostredie, v ktorom je hodné žiť. V prípade, že sa im podarí zoskupiť dostatočný počet podpisov podpory, možno očakávať, že do petrovského parlamentu budú konkurovať desať listín.

Prihlášky volebných listín Obecná volebná komisia je povinná prijímať až do 15 dní predtým ako sa voľby uskutočnia.

Podľa slov predsedu Obecnej volebnej komisie Dušana Govorčina, pre dve politické strany: Slovenská strana – Dr. Anna Boldocká-Ilićová a Slováci vpred! volebná komisia schválila i rozhodnutie, že tieto dve strany sú strany osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu, takže majú zvýhodnené podmienky pre vstup do lokálneho parlamentu, čiže pre nich neplatí cenzus – 5 % hlasov voličov, ktorý platí pre ostatné politické strany.

Tiež sme sa dozvedeli, že šesť z ôsmych prihlásených listín na svojom zozname majú plný počet možných kandidátov – 31. Iba dve listiny ich majú o niečo menej, ale predsa aj na tých listinách počet kandidátov je väčší ako dve tretiny z maximálneho počtu.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs