OBSE: Dokumentárny film o národnostných radách národnostných menšín

23.feb 2015

OBSE: Dokumentárny film o národnostných radách národnostných menšín

V  rámci svojho programu pre ochranu ľudských práv a nediskrimináciu, Misia OBSE v Srbsku v spolupráci s Kanceláriou pre ľudské a menšinové práva vlády Republiky Srbsko zverejnila dnes dokumentárny film Susedia, ktorý hovorí o úspechoch národnostných rád národnostných menšín v ochrane práv príslušníkov národnostných spoločenstiev v Srbsku.

– Tento dokumentárny film pomôže menšinovému a väčšinovému obyvateľstvu ako lepšie pochopiť úlohy a kompetencie národnostných rád v oblasti úradného používania jazyka a písma, vzdelávania, kultúry a informovania, – povedal Jan Lueneburg, šéf Oddelenia pre demokratizáciu Misie OBSE v Srbsku.

Riaditeľka Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Suzana Paunovićová ozrejmila, že sa vo filme zachytáva význam právomoci menšinových národnostných rád: – Kancelária pre ľudské a menšinové práva bude pokračovať v spolupráci s novozvolenými členmi rád národnostných menšín a v podpore pri realizácii ich mandátov.

Misia OBSE podporuje Srbsko vo vylepšovaní menšinového zákonodarstva s cieľom propagovania a ochrany menšinových práv, zaisťujúc pritom kohéziu a zapájanie sa.

(Hlas ľudu)

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs