Zdenka Valentová-Belićová je nová šéfredaktorka Nového života

24.feb 2015

Zdenka Valentová-Belićová je nová šéfredaktorka Nového života

Zdenka

Zdenka Valentová-Belićová (foto: O. Filip)

Mesačník pre literatúru a kultúru Nový život (1949), ktorý vydáva Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca dostal novú zodpovednú redaktorku a ňou sa stala Zdenka Valentová-Belićová.

Valentová-Belićová sa tak stala v poradí dvanástou šéfredaktorkou tohto prestížneho literárno-vedného časopisu. V dejinách vydavateľstva vojvodinských Slovákov určite zostane zapísané aj to, že je vlastne prvou ženou, ktorá zastáva šéfredaktorský post v Novom živote.

Zdenka Valentová-Belićová (1975) je profesorka slovenského jazyka a literatúry a stála súdna tlmočníčka pre slovenský jazyk. Zamestnaná je v Pokrajinskom sekretariáte pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá.

Pred tým dlhé roky pracovala v Mestskej knižnici v Novom Sade ako šéfka Oddelenia nadobúdania a spracovania knižných fondov.

Novy_zivot_naslovnaAktívne sa zaoberá prekladom a prezentáciou slovenskej literatúry do srbčiny a je nositeľka Ceny Pavla Országa Hviezdoslava za rok 2012 Informačného literárneho centra zo Slovenskej republiky. Bola predsedníčkou Výboru pre kultúru NRSNM v rokoch 2012 – 2014. Je vydatá a matka dvoch dcér.

Časopis Nový život redigovalo viacero šéfredaktorov: Martin Toman (1949), Juraj Spevák (1949 – 1953), Ján Kmeť (1954 – 1966), Juraj Spevák (1967 – 1973), Michal Harpáň (1974 – 1981), Víťazoslav Hronec (1982 – 1989), Miroslav Dudok (1990 – 1993), Michal Ďuga (1994 – 1997), Víťazoslav Hronec (1998 – 2004), Tomáš Čelovský (2005) a Adam Svetlík (2006 – 2014).

Mesačník pre literatúru a kultúru Nový život od svojho vzniku odzrkadľuje významné prvky spoločenského a kultúrneho života Slovákov žijúcich na Dolnej zemi.

(Hlas ľudu)

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs