Tribúna: Legalizácia cannabisu na medicínske účely

24.feb 2015

Tribúna: Legalizácia cannabisu na medicínske účely

LEKALIZACIJA-2014Členovia združenia Lekalizacija Srbije sa rozhodli podať iniciatívu k zmene zákona o používaní cannabisu na priemyselné a medicínske účely v súlade so súčasnými dosahmi lekárskej vedy a praxe. Okrem iného majú na zreteli skutočnosť, že Srbsko je neslávny rekordér podľa počtu diagnostikovaných prípadov nádorových ochorení ľudí vo veku 30 – 50 rokov. O všetkom tomto sa bude hovoriť v Kysáči na tribúne Legalizácia cannabisu na medicínske účely v sobotu 28. februára o 18. hodine v priestoroch Slovenského národného domu. Okrem niekoľkých odborníkov na túto tému bude hovoriť i Kysáčan Ján Privizer, ktorý pestuje konope.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs