Zima s knihou v Novom Sade

25.feb 2015

Nový Sad v stredu 4. marca v miestnostiach starej fary v Ul. Vuka Karadžića č. 2. spolu so Slovenským vydavateľským centrom uskutoční prezentačno-predajné podujatie Zima s knihou. Hostia večierka budú Katarína Verešová a Igor Feldy, zostavovateľka knihy a predstaviteľ spoluvydavateľa monografie Vladimír Hurban 1850 – 1914. Podujatie, ktoré sa začne o 19. hodine, spestrí zmiešaný spevokol SKC. P. J. Šafárika.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs