Cena Spolku novinárov Vojvodiny aj v rukách Dr. Nebojšu Kuzmanovića

21.feb 2015

Cena Spolku novinárov Vojvodiny aj v rukách Dr. Nebojšu Kuzmanovića

Dr. Nebojša Kuzmanović

Dr. Nebojša Kuzmanović

V priestoroch Múzea Vojvodiny dnes udelili ceny Spolku novinárov Vojvodiny. Cenu Dimitrija Frušića udelili Dr. Nebojšovi Kuzmanovićovi, ktorý sa už roky zaoberá aj prieskumom srbsko-slovenských kultúrnych a literárnych vzťahov. Dr. Kuzmanović túto cenu dostal za seriál novinových článkov o významných spoluobčanoch v Báčskopalanskom týždenníku (Bačkopalanački nedeljnik) a za texty o srbských väzňoch v Haagu, ktoré vyšli v časopise Zbilja, ako aj za knihu Srpska književna logorologija.

Nebojša Kuzmanović sa narodil 10. októbra 1962 v Gradačci (Bosna a Hercegovina). Vysokoškolský diplom získal na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Pracoval v televízii a v Rádiu Nový Sad, bol redaktorom časopisov Krovovi, Pisac a Adresa. V roku 1994 založil vydavateľstvo Istočnik, ktorý viedol do roku 1998. O rok neskoršie ho zvolili za zodpovedného redaktora Literárneho klubu DIS v Báčskej Palanke. V roku 2001 založil časopis pre kultúru, literatúru a umenie Sunčanik a od roku 2003 je zodpovedným redaktorom aj Spoločnosti pre vedu a tvorivosť Logos.

V roku 2009  obhájil dizertačnú prácu pod názvom Srbsko-slovenské literárne a kultúry vzťahy v romantizme a získal titul doktor literárnych vied.

Jeho práce boli uverejnené aj v časopise Nový život, Nový deň, Kultúra, Slovenské národné noviny, Slavica SlovacaSlovensko.

Od roku 1995 je členom Spolku spisovateľov Vojvodiny a od roku 2002 je členom Matice srbskej a Matice slovenskej. V roku 2012 ho zvolili za prvého predsedu Spolku členov Matice srbskej v Báčskej Palanke.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs