Ochraňujú Dunaj a prírodu

12.júl 2013
Maglićania sa radi vracajú k Dunaju

Maglićania sa radi vracajú k Dunaju

Od roku 2004 sa dátum 29. júna oslavuje ako Medzinárodný deň Dunaja. Do osláv sa zapája všetkých štrnásť krajín, ktoré podpísali Medzinárodnú konvenciu o ochrane Dunaja s cieľom zvýšiť povedomie o potrebe ochrany „hlavnej ulice Európy” čím väčšieho počtu jednotlivcov a najmä pochopenie potreby racionálneho využívania vodných zdrojov.

Združenie ekológov Ekos v Hložanoch ani v tomto roku nezostalo mimo hry. V sobotu 29. júna sa opäť aktívne zapojilo do osláv Dňa Dunaja. S ohľadom na skutočnosť, že sa – po známom júnovom zvýšení hladiny – rieka ešte stále nevrátila do vlastného koryta, primeraný program sa konal na nábreží, povyše chaty pohostinstva Marína. Úvodom sa prihovorila predsedníčka ZE Ekos Viera Turčanová. Nasledoval kratší kultúrno-umelecký program v predvedení žiačok ZŠ Jozefa Marčoka Dragutina z Hložian pod vedením profesorky slovenčiny Anny Huďanovej: žiacke práce prečítali a recitovali Anđela Gostovićová a Michaela Kukučková. Vystúpili aj petrovské gymnazistky – Hložančanky Monika Bažaľová a Elena Vršková. Tri dievčenské dvojice základných škôl súťažili vo vypracovaní aranžmánov, respektíve inštalácií z prírodných materiálov. Komisia v zložení: Anna Babiaková, Dana Majerová a Mariena Speváková, ocenila, že najúspešnejšie boli žiačky z Maglića, za nimi sa umiestnili Hložančanky a nakoniec Kulpínčanky; ZŠ z Petrovca predstaviteľov nemala. Nakoniec si zo dvadsať ekológov pochutnalo na jedle z roštu a oprášili aj zabudnutú hru „gangalo”.

Anđela a Michaela: Ochraňujme Dunaj…

Anđela a Michaela: Ochraňujme Dunaj…

Predsedníčka Turčanová v príhovore o. i. zdôraznila:

– Na dnešný Medzinárodný deň Dunaja si, žiaľ, uvedomujeme, že je ohrozenejší ako kedykoľvek doteraz. Preto mu dnes chceme metaforicky, ale aj reálne vrátiť odňaté. Aspoň raz za rok si chceme pripomenúť, že Dunaj je naše bohatstvo. Ako každé bohatstvo, ak sa neplánovite využíva a míňa, jedného dňa ho nebude. Dunaj je ohrozený znečisťovaním a odumieraním rýb a celého dunajského ekosystému. Pripájame sa teda uvedomelej environmentálnej sieti s výzvou na ochranu Dunaja a nášho vlastného povedomia.

OCHRAŇUJÚ PRÍRODU

Ján Krasnec: Poďme sa „gangať”

Ján Krasnec: Poďme sa „gangať”

Hložianski ekológovia sa ale činili aj deň, ako i týždeň predtým. V piatok 28. júna 10 – 12 dospelých ekológov, ako i zo 20 žiakov vysúkalo rukávy a dalo sa do roboty. „Dorastenci” pozbierali odhodené plastové vrecúška, plechovice, sklenice a iné odpadky odhodené vedľa asfaltky vedúcej od centra osady k Dunaju. Potom sa, s rovnakým cieľom, presunuli k ceste vedúcej do Petrovca; žiaľ, už sme ich nezastihli in flagranti pri návrate zo služobnej cesty do Sriemu. Našli sme však ich starších ekológov: práve kosili burinu a okopávali stromy, ktoré pred dvoma rokmi sami zasadili na tzv. Banšuli, pri Majeri.

Týždeň predtým sa členovia Ekosu pripojili hložianskym poľnohospodárom, ktorí upravovali poľné cesty; aj vtedy vyzbierali odpad v okolí Hložian, ktorého sa neprimeraným spôsobom zbavili ich spoluobčania. Koncom mája mnohí Hložančania zareagovali na výzvu ekológov a prispeli drobnými do škatule v jednej z hložianskych predajní. Ekosovci za získané peniaze kúpili farby a vyfarbili studne vedľa asfaltky smerujúcej do Báčskeho Petrovca. Voda zo studní sa síce už dávno nepoužíva, zato teraz vynovené zruby upomínajú okoloidúcich, že studne v chotári kedysi boli „živé” a že pri nich kedysi našli osvieženie nielen ľudia, ale aj kone, ktoré, ak si dakto ešte spomína, slúžili ľuďom aj namiesto traktorov.

Juraj Bartoš

Hložianski ekológovia z Banšule urobia príjemný kútik

Hložianski ekológovia z Banšule urobia príjemný kútik

Ešte keby v nej bola dobrá voda…

Ešte keby v nej bola dobrá voda…

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs