Odštartovali sprievodné podujatia Zlatej brány

20.jún 2015

Odštartovali sprievodné podujatia Zlatej brány

Smelí námorníci spestrili tancom vernisáž v škôlke (foto: E. Šranková)

Smelí námorníci spestrili tancom vernisáž v škôlke (foto: E. Šranková)

Troma vernisážami, bábkovým divadielkom a udelením ročnej Ceny Zorničky sa v piatok 19. júna začali sprievodné podujatia 22. Detského folklórneho festivalu Zlatá brána.

Ako pri otvorení výstavy Lienkin farebný svetkysáčskej predškolskej ustanovizni povedala Miluša Grňová, vedúca vychovávateľka, autori na výkresoch podali realitu akú vidí ich detská myseľ.

Pri každodennú tejto príležitosti odovzdali diplom škôlkarke Ivane Medveďovej, ktorý získala na súbehu Žitnoostrovské pastelky v Slovenskej republike. V programe vystúpili deti zo starších a najstarších tak slovenských ako i srbských vekových skupín.

26ZB-onlineBienale

Na 3. bienále kysáčskych výtvarníkov ochotníkov sa predstavuje 12 autorov (foto: E Šranková)

V rámci vernisáže 3. bienále kysáčskych výtvarných ochotníkov v Galérii SND početným prítomným sa prihovorili Michal Madacký, vedúci galérie, a Rastislav Surový, predseda MOMS Kysáč.

O autoroch a vystavovaných výtvarných prácach hovoril Michal Ďurovka, akademický maliar. Práce vystavujú 12 autori: Zuzana Grňová, Mária Sláviková, Anna Harijanová, Mária Páliková, Šimo Zloch, Ondrej Marčok, Zuzana Ferková, Zuzana Petrušková, Mária Vozárová, Michal-Milo Abelovský, Jaroslava Vranková a Kristína Srnková.

 

26ZB-onlinePletenaVystava

Otvorenie Pletenej výstavy

Členky Spolku kysáčskych žien v škole pripravili a v piatok slávnostne otvorili páčivú Pletenú výstavu.

Ako na vernisáži povedala predsedníčka spolku Ľudmila Berediová-Stupavská exponáty sú upletené z prútia a iných materiálov, ktoré sa v minulosti používali v domácnostiach na rôzne účely.

Pletené veci slúžia na rôzne účely (foto: E. Šranková)

Pletené veci slúžia na rôzne účely (foto: E. Šranková)

V otváracom umeleckom programe sa orientovali na básne a vystúpili Milina Crťanová, Valéria Vitézová, Daniela Đukićová a Klaudia Hegedišová.

Vernisáž neprešla bez chutných lepníkov a pampúchov.

Na zámku Zlatej brány nasledovalo udelenie výročnej Ceny Zorničky fotosúťaže Zornička a ja.

Pred početnými deťmi Pavel Matúch, šéfredaktor Zorničky udelili digitálny fotoaparát budúcej druháčke z Hložian Sáre Sudickej, ktorá na súťaž zaslala fotografiu Sára a tekvičiak.

26ZB-onlineCenaZornicky

 

Piatkový program, ktorý vyznel v znamení sprievodných podujatí Zlatej brány, uzavreli bábkovým predstavením, klasickou marionetovou rozprávkou Hračky na cestách v predvedení Divadielka Galéria zo Slovenskej republiky z Nového Mesta nad Váhom v réžii Ivana Radošinského.

 

 

 

Ďalšie podujatia na Zlatej bráne:

26ZB-onlineObecenstvoSobota 20. júna

21.00 – koncert hosťujúcich detských folklórnych súborov Zvonček zo Slovenskej republiky, z Hontianskych Nemiec, a Rozmarín z Rakúska, z Viedne (zámok Zlatej brány)

Nedeľa 21. júna (ZŠ Ľudovíta Štúra)

12.00 – 14.00 – príchod účastníkov

12.00 – 15.00 – priestorová skúška

15.00 – 16.00 – príprava na galakoncert

26ZB-onlineVeselo

Nech by takto veselo bolo na Zlatej bráne i tohto roku (foto: E. Šranková)

 

16.00 – otvorenie festivalu a galakoncert

V rámci galakoncertu vystúpia detské súbory z Boľoviec, Dobanoviec, Lalite, Ľuby, Erdevíka, Hložian, Šídu, Báčskeho Petrovca, Lugu, Pivnice, Bingule, Kulpína, Vojlovice-Pančeva, Kovačice, Selenče, Padiny, Aradáča, Kysáča, zo Starej Pazovy, ako i zo Stepanovićeva, z Iloku – Chorvátsko, Viedne – Rakúsko a Hontianskych Nemiec – Slovenská republika.

Elena Šranková

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs