Ohlas, ozvena – a nie odozva

8.aug 2013

JOMIL121

V prípade, že chceme zdôrazniť napríklad čitateľský záujem o knihu, záujem širšej verejnosti o výstavy obrazov, o rôzne akcie atď., prevažne tie vety vyznievajú takto: „Kniha sa stretla s veľkou odozvou.“; „Výstava obrazov vzbudila veľkú odozvu medzi milovníkmi abstraktného umenia.“ A vyznievajú nesprávne, lebo je v nich slovo „odozva“. Je to subštandardné slovo a slovníky odporúčajú nahradiť ho slovami ohlas, ozvena.

Slovom ohlas sa vyjadruje: – ozvena, echo;

– súhlasná reakcia, ozvena, záujem: čitateľský ohlas, vzbudiť, vyvolať, (ne)mať ohlas, kniha sa stretla s ohlasom.

Slovo ozvena nie je len pomenovanie zvukového javu, ktorý vnímame sluchom, echo: ozvena hromu, počúvať ozvenu. Je to aj ohlas, reakcia. Toto slovo možno použiť v týchto spojeniach: mať ozvenu, stretnúť sa s ozvenou, nenachádzať ozvenu, ozvena na článok, ozvena na knihu, ozvena na hudbu, ozvena na denné, týždenné udalosti…

Aj keď sa nám tieto tri slová z významového hľadiska zdajú takmer rovnaké, a možno práve slovo „odozva“ pociťujeme ako to najvýstižnejšie, práve jemu sa treba vyhýbať. Správne znenie viet je takéto: „Kniha sa stretla s veľkým ohlasom.“; „Výstava obrazov vzbudila veľký ohlas medzi milovníkmi abstraktného umenia.“

 ah

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs