Olympijské hry 2024 budú v Paríži

14.sep 2017

Olympijské hry 2024 budú v Paríži

Na zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru v hlavnom meste Peru – Lima, ktoré bolo v stredu, sa aj formálne potvrdilo, že Olympijské hry v roku 2024 budú v Paríži. O štyri roky neskoršie, čiže v roku 2028, hostiteľom bude americký Los Angeles.

O hostiteľoch v stredu rozhodovali členovia Medzinárodného olympijského výboru a rozhodnuté bolo práve uvedené – v roku 2024 sa najlepší športovci sveta zhromaždia vo Francúzsku a o štyri roky neskoršie v kalifornskom veľkomeste.

Foto: WTVY

“Dve veľké mestá s jednou veľkolepou olympijskou históriou. To je výborná situácia” – vyhlásil prezident MOV Thomas Bach pred hlasovaním.

Ináč, prezident Bach tak vyšiel s revolučným návrhom, že ak sa obe mestá dohodnú, Výbor by v Lime mohol rozhodnúť o organizátoroch Hier aj v roku 2024 aj v roku 2028 naraz.

Foto: Sporting News

K dohode medzi mestami aj prišlo a inovatívne riešenie ešte v júli schválilo zasadnutie MOV v Lausanne.

Znamená to, že sa v Peru v podstate ani nehlasovalo o organizátoroch hier, ale sa ratifikovala dohoda medzi MOV, Parížom a Los Angelesom.

V Paríži Hry budú v roku 2024, čiže presne po storočí, kým sa v Los Angeles Hry uskutočnia v roku 2028, čiže 32 rokov potom, ako prebiehali poslednýkrát na území USA – v Atlante 1996.

Paríž bol hostiteľom Olympijských hier už dvakrát – v rokoch 1900 a 1924, kým sa týmto aj Los Angeles môže pochváliť – uhostil Hry v rokoch 1932 a 1984, keď ich predsa bojkotovali krajiny z tzv. Východného bloku.

Olympijské hry 2020 budú v Tokiu. 

M. GAŠPAR
M. GAŠPAR

MIROSLAV GAŠPAR (1989) štúdia žurnalistiky skončil v roku 2012 a v roku 2013 master štúdia komunikológie na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. V slovenskej redakcii Rádia Nový Sad začal pôsobiť v roku 2011, najprv ako spolupracovník a od roku 2013 ako novinár, kde je redaktorom mládežníckej relácie a vysielania pre deti. Spolupracuje aj s NVU Hlas ľudu.  Zúčastnil sa novinárskych súťaží v Srbsku, Nemecku, na Slovensku a Ukrajine. Zaujíma sa o médiá, mediálne teórie, komunikológiu, propagandu, analýzu diskurzu, politicko-spoločenské témy a šport.