Pavel Surový dostal uznanie kapitána Mišu Anastasijevića

16.dec 2015

Pavel Surový dostal uznanie kapitána Mišu Anastasijevića

Pavlovi Surovému cenu udelil literát Pero Zubac

Pavlovi Surovému cenu udelil literát Pero Zubac

Dnes večer v slávnostnej sieni Matice srbskej v Novom Sade početným jednotlivcom a spoločnostiam udelili uznanie kapitána Mišu Anastasijevića. Medzi odmenenými bol aj Pavel Surový z Kysáča.

Pavlovi Surovému túto cenu komisia udelila za prínos v kreatívnom tvorení v grafickom dizajne a reprezentovaní Srbska vo svete.

Odmenení jednotlivci a spoločnosti

Odmenení jednotlivci a spoločnosti

Dnešné udeľovanie cien bolo na úrovni južnobáčskeho regiónu a prebiehalo po päťnástykrát. Laureátov navrhujú novinári a cenu udeľujú Agentúra Media Invent z Nového Sadu a Novosadská a Belehradská univerzita a to najúspešnejším spoločnostiam, malým a stredným podnikom, organizáciám a ustanovizniam a jednotlivcom za vynikajúce výsledky v podnikaní, tvorivosti a spoločenskej zodpovednosti.

Jasmina Pániková


 

Uznanie nesie meno významného srbského podnikateľa a dobrodinca z 19. storočia kapitána Mišu Anastasijevića, ktorý časť svojho bohatstva rozdeľoval svojmu národu a to tým spôsobom, že podporoval študentov, stavanie budov kultúrnych inštitúcii atd. Sídlo Rektorátu Belehradskej univerzity sa tiež nachádza v jednej z jeho budov, známe „kapetan-Mišino zdanje“, ktoré v roku 1863 daroval svojmu národu.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs