Pietne spomienkové stretnutie za Otom Filipom

19.jún 2018

Pietne spomienkové stretnutie za Otom Filipom

V zasadačke budovy Dnevnika sa dnes na pietnom spomienkovom stretnutí s novinárom Hlasu ľudu Otom Filipom rozlúčili rodina, kolegovia a priatelia.

Stretnutie sa začalo minútou ticha. Prítomných privítal riaditeľ NVU Hlas ľudu Samo Žiak a hovoril o nenahraditeľnom prínose Ota Filipa ustanovizni, ako novinára, ale aj ako člena spravujúcich telies. Tiež, že je nenahraditeľný jeho prínos žurnalistike menšinového novinárstva a zveľadeniu a zachovaniu našej národnostnej svojbytnosti.

Prihovoril sa aj jeho kolega novinár Martin Prebudila, úradujúci šéfredaktor Hlasu ľudu Stevan Lenhart, zástupca veľvyslankyňe Slovenskej republiky v Srbsku Igor Vencel, predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová a predsedníčka správnej rady NVU Hlas ľudu Katarína Melegová-Melichová. Novinárka Jasmina Pániková prečítala telegramy a vyjadrenia sústrasti, ktoré dostala redakcia Hlasu ľudu.

Prítomní mali možnosť zapísať sa do kondolenčnej knihy a počas stretnutia sa premietali Otove portréty, ktorých bolo neporovnateľne menej, ako tých, ktoré on nafotil.

Nech mu je večná sláva a vďaka!

Oto Filip (1954) zomrel 17. júna ráno v Starej Pazove. Pohreb bude zajtra 20. júna v Šabci, na Donjošovskom cintoríne o 13. hodine.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs