Z pohrebu Ota Filipa

20.jún 2018

Z pohrebu Ota Filipa

Dnes v Šabci pochovali telesné pozostatky redaktora Hlasu ľudu Ota Filipa.

Na Donjošorskom cintoríne sa s ním rozlúčili členovia najbližšej rodiny, kolegovia z NVU Hlas ľudu, predstaviteľ veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade Igor Vencel, príbuzní, priatelia a známi zo Šabca, Starej Pazovy, Nového Sadu, Báčskeho Petrovca a iných miest.

Telesné pozostatky nášho kolegu pochovali do rodinnej hrobky vedľa otca Janka a matky Olgy, tiež popri synovcovi Dragutinovi Lukićovi – Gutovi, ktorý pred pol rokom nešťastne utratil mladý život.

Zoskupenému smútočnému zhromaždeniu pred domom smútku sa prihovoril Samuel Žiak, riaditeľ NVU Hlas ľudu. Zmieňujúc sa o životnej a profesionálnej dráhe nečakane zosnulého kolegu okrem iného zdôraznil jeho nenahraditeľný prínos ako produktívneho autora nespočetných príspevkov rôznych žánrov na stranách našich novín, ale aj dobrého radcu mladším kolegom a jemu osobne.

Pri čerstvej hrobke svojho otca všetkým, ktorí Ota Filipa prišli vyprevadiť na poslednú cestu, dojímavými slovami sa poďakoval syn Filip Filip.

Pred pohrebom do domu Otovej sestry Zity Filipovej-Lukićovej v Šabci sústrasť rodine prišla vyjadriť Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Belehrade, v sprievode Bratislavy Laćarak, prekladateľky.

Foto: J. Pucovský

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs