PIVNICA

16.máj 2013

20fotospravaSalcak

PIVNICA. Multikultúrna umelecká dielňa Jovana Steriju Popovića v zakladaní v sobotu 4. mája usporiadala performanciu par excellence To, čo sa vo mne o mňa chvie Jána Salčáka (štvrtý sprava na snímke Janka Čobrdu-Blitza) v miestnostiach Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Pivnici. Spomenutý autor v sobotu 11. mája v Miestnom spoločenstve ukončil prvý cyklus projektu Čo dokáže pekné slovo desiatou prednáškou na tému Súčasná slovenská prozaická tvorba.

Päť častí projektu Bolo raz zelené údolie táto dielňa usporiada každú nedeľu o 15.00 h v hostinci Andrea v Pivnici začnúc 12. májom.

                                                                           Jaruška Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs