V štúdiu budú pokračovať zväčša na Slovensku

16.máj 2013

S otázkou, aký je počet maturantov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, a čo ich čaká v nastávajúcom období, sme zaklopali na dvere riaditeľa Paľa Beličku, ktorý zmapoval stav keď ide o túto stredoškolskú ustanovizeň. Podľa aktuálnych údajov v tomto školskom roku v Petrovci sa školí 336 žiakov. Z tohto počtu maturantov je 76. Zoradení sú do troch tried, dve triedy sú so slovenskou vyučovacou rečou a v jednej sa vyučuje po srbsky. V slovenských triedach je 59 žiakov. Maturanti budú mať vyučovanie do 22. mája, potom majú pár dní voľno. V tom období si prihlasujú prijímacie skúšky, ktoré budú skladať z materinského jazyka, matematiky alebo cudzieho jazyka. Nakoniec nasleduje obhajoba domácich maturitných prác. Všetko by mali ukončiť do 7. júna a následne 13. júna im slávnostne udelia maturitné diplomy a vysvedčenia. Na sobotu 1. júna si stanovili predmaturitný večierok.

Riaditeľ Belička nám prezradil i to, že podľa údajov pri treťom klasifikačnom období z týchto 76 maturantov 25 by museli ísť na opravnú skúšku. Ale sú aj jednotlivci, ktorí majú viac ako tri negatívne známky, takže by museli opakovať triedu. Teraz majú šancu trochu si opraviť známky a zlepšiť prospech. Z celkového počtu tohtoročných maturantov viac ako polovica je z Báčskopetrovskej obce a ostatní sú zo vzdialenejších osád. Medzi najpočetnejšími sú Pivničania, Kysáčania a Selenčania. Dúfajú, že novinkou od tohto školského roku budú odmeny pre 10 najlepších žiakov školy, a na to chystajú registrovať nadáciu zahraničného dobrodinca.

Na gymnáziu vykonali predbežnú anketu o ďalších plánoch terajších 59 maturantov v slovenských triedach a výsledky napovedajú, že až 35 sa chystajú ďalej školiť na Slovensku. Zaklopali sme aj na dvere učební a vyzvali sme niekoľkých maturantov, aby nám povedali, kde plánujú pokračovať v školení a čo im z gymnázia zostane natrvalo v pamäti.

 

20ankSlavkovaJaroslava Slavková, maturantka 4. a: – Plánujem ísť na Slovensko do Bratislavy, na Univerzitu Komenského, a tam študovať fyziku. Mám v pláne najprv 3 roky študovať fyziku, a potom magisterské štúdium ukončiť na meteorológii. Z gymnázia si budem pamätať na kamarátenie a na to, čo sme sa tu naučili.

 

20ankMakanBranislav Makan, maturant 4. a: – Aj ja sa chystám na Slovensko, plánujem študovať matematiku v Bratislave, na Fakulte informatiky na Slovenskej technickej univerzite. Škola mi utkvie v pamäti podľa spoločne strávených chvíľ so spolužiakmi. Matematika ma oslovila, ako i spôsob, akým profesor podával učivo, tiež aj informatika, a azda preto som sa takto rozhodol.

 

20ankRybarovaNataša Rybárová, maturantka 4. b: – V školení chcem pokračovať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Výber padol na kombináciu anglického jazyka a slovenčiny, odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo. Na gymnáziu okrem toho, že som upevnila staré priateľstvá, nadviazala som aj mnoho nových priateľstiev. Veľa toho som sa naučila aj napriek tomu, že sa mi to neraz nechcelo. Verím, že to raz využijem v živote.

 

20ankKulikovaAlexandra Kulíková, maturantka 4. b: – Dúfam, že ma cesta zavedie do Nitry, na Poľnohospodársku univerzitu, a seba vidím na odbore biotechnológie. V škole som získala mnoho nových priateľov a nadviazala som veľa kontaktov. Mojimi najobľúbenejšími predmetmi sú biológia, chémia a matematika.

 

20ankDinovaMiluška Diňová, maturantka 4. b: – V školení by som chcela pokračovať buď na Ekonomickej univerzite v Bratislave alebo na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Celkom som sa ešte nerozhodla, uvidím to po prijímacích skúškach. Prihlášky som zaslala na študijné odbory financie bankovníctva, investovanie a ekonomika podniku. Na gymnáziu som sa tešila mnohým spolužiakom a dobrým kamarátom nielen z Petrovca, ale i z ostatných osád. Páčilo sa mi spoznávať ich odlišnosti v nárečí.

x x x

Zrejme sú aj maturanti, ktorí si prajú pokračovať v štúdiu v Srbsku. Avšak šance, aby získali štipendium, sú veľmi malé. K tomu samostatnejší život a možnosť lepšieho profesionálneho uplatnenia sa po ukončení školenia sú azda najzávažnejšie dôvody, prečo si mladí ľudia vyberajú študovať na Slovensku.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs